He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אורות - ארץ ישראל

play3
לא כל מזון תרבותי מתאים לרוחו של עם ישראל
לא כל מזון תרבותי מתאים לרוחו של עם ישראל
הכבישה המוסרית היא הגורם למלחמות בעולם
play3
הכבישה המוסרית היא הגורם למלחמות בעולם
"להתהלך לפני ה' בארצות החיים – זו ארץ ישראל"
play3
"להתהלך לפני ה' בארצות החיים – זו ארץ ישראל"
ההתקשרות האמיצה של החיים אל מצוות ה' כולן – היא תשוקת ארץ ישראל
play3
ההתקשרות האמיצה של החיים אל מצוות ה' כולן – היא תשוקת ארץ ישראל
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים…" חלק ב
play3
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים…" חלק ב
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים…" חלק א
play3
"מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים…" חלק א
play3
"פעולת ורוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר"
"פעולת ורוח הקדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר"
play3
קשר השכל והדמיון בארץ ישראל
קשר השכל והדמיון בארץ ישראל
play3
דמיון ושכל בארץ ישראל
דמיון ושכל בארץ ישראל
play3
תכונת הנאמנות של היושב בארץ ישראל
תכונת הנאמנות של היושב בארץ ישראל
play3
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק ג'
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק ג'
play3
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק ב'
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק ב'
play3
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק א'
"יצירת עצמית ישראלית… אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל" – חלק א'
play3
"על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת"
"על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מצוות הורשת ארץ ישראל
מצוות הורשת ארץ ישראל
play3
הסתכלות על ארץ ישראל כמכשיר מטשטשת את כל תפיסת היהדות
הסתכלות על ארץ ישראל כמכשיר מטשטשת את כל תפיסת היהדות
play3
"ארץ ישראל איננה דבר חיצוני"
"ארץ ישראל איננה דבר חיצוני"
play3
"שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה" – הקדמה לספר אורות
"שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה" – הקדמה לספר אורות