He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חורבן גוש קטיף - שיעורים

play3
זוכרים ומאמינים – שיחה עם נשים מגוש קטיף
זוכרים ומאמינים - שיחה עם נשים מגוש קטיף
זוכרים ומאמינים – שיחה עם אנשי גוש קטיף
play3
זוכרים ומאמינים – שיחה עם אנשי גוש קטיף
שיחה מאת הרב דוד חטואל
play3
שיחה מאת הרב דוד חטואל
קול קורא במדבר פנו דרך ה' לזכרונם ולהמשכם של גוש קטיף וצפון השומרון
play3
קול קורא במדבר פנו דרך ה' לזכרונם ולהמשכם של גוש קטיף וצפון השומרון
play3
תעסוקטיף – מציאת עבודה לעקורי גוש קטיף
תעסוקטיף – מציאת עבודה לעקורי גוש קטיף
play3
יום עיון בהיכל שלמה בעקבות הגירוש
יום עיון בהיכל שלמה בעקבות הגירוש
play3
עימות בין הרב דב ביגון לשר אהוד ברק
עימות בין הרב דב ביגון לשר אהוד ברק
play3
הדמוקרטיה במאורעות גוש קטיף
הדמוקרטיה במאורעות גוש קטיף
play3
החולשות המולדות של האומה הישראלית והקשר לגוש קטיף
החולשות המולדות של האומה הישראלית והקשר לגוש קטיף
play3
שלושת הזרמים בעם ישראל
play3
האם הגירוש מגוש קטיף נגרם מחטא ואם כן מהו
האם הגירוש מגוש קטיף נגרם מחטא ואם כן מהו
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מה שהיה ומה שיהיה – התיחסות לאירועי גוש קטיף
מה שהיה ומה שיהיה – התיחסות לאירועי גוש קטיף
play3
כל כך הרבה התפללנו ולא נענינו
כל כך הרבה התפללנו ולא נענינו
play3
כי עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע
כי עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע
play3
הציונות אחרי ההתנתקות