He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שיעורים על הפרשה

play3
הצמידות ההכרחית בין עשרת הדברות הכלליים לבין המשפטים המפורטים
הצמידות ההכרחית בין עשרת הדברות הכלליים לבין המשפטים המפורטים
מה פשר השם 'אהרן'
play3
מה פשר השם 'אהרן'
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
play3
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
play3
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
"דין מרומה אתה דן אותנו" הדוח שיח בין יהודה ויוסף
play3
"דין מרומה אתה דן אותנו" הדוח שיח בין יהודה ויוסף
מדוע נענש יעקב שדינה בתו נלקחה לערל ?
play3
מדוע נענש יעקב שדינה בתו נלקחה לערל ?
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
play3
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
play3
משמעות גיל רבקה בעת נישואיה ליצחק
משמעות גיל רבקה בעת נישואיה ליצחק
play3
"בראשית ברא אלהים" – על איזו ראשית מדובר ?
"בראשית ברא אלהים" – על איזו ראשית מדובר ?
play3
"שופטים ושוטרים" – האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
"שופטים ושוטרים" – האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
play3
"לא אמרתי לך שאצלך אני סועד ?" משל המנורה
"לא אמרתי לך שאצלך אני סועד ?" משל המנורה
play3
"ויקחו לי תרומה" – בנתינת הכסף מקבלים השראת שכינה
"ויקחו לי תרומה" – בנתינת הכסף מקבלים השראת שכינה
play3
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" – אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" – אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן
play3
"קומה ה' קדמה פניו"
"קומה ה' קדמה פניו"
play3
מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם
מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"מה יקחך לבך"  – לבו של קרח נטלו
"מה יקחך לבך" – לבו של קרח נטלו
play3
למה מתערבים השמש והירח במחלוקת בן עמרם וקרח ?
למה מתערבים השמש והירח במחלוקת בן עמרם וקרח ?
play3
מדוע נענשו המרגלים ?
מדוע נענשו המרגלים ?