He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שיעורים על הפרשה

הצמידות ההכרחית בין עשרת הדברות הכלליים לבין המשפטים המפורטים
play3
הצמידות ההכרחית בין עשרת הדברות הכלליים לבין המשפטים המפורטים
מה פשר השם 'אהרן'
play3
מה פשר השם 'אהרן'
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
play3
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
play3
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
"דין מרומה אתה דן אותנו" הדוח שיח בין יהודה ויוסף
play3
"דין מרומה אתה דן אותנו" הדוח שיח בין יהודה ויוסף
מדוע נענש יעקב שדינה בתו נלקחה לערל ?
play3
מדוע נענש יעקב שדינה בתו נלקחה לערל ?
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
play3
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
משמעות גיל רבקה בעת נישואיה ליצחק
play3
משמעות גיל רבקה בעת נישואיה ליצחק
"בראשית ברא אלהים" – על איזו ראשית מדובר ?
play3
"בראשית ברא אלהים" – על איזו ראשית מדובר ?
"שופטים ושוטרים" – האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
play3
"שופטים ושוטרים" – האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
"לא אמרתי לך שאצלך אני סועד ?" משל המנורה
play3
"לא אמרתי לך שאצלך אני סועד ?" משל המנורה
"ויקחו לי תרומה" – בנתינת הכסף מקבלים השראת שכינה
play3
"ויקחו לי תרומה" – בנתינת הכסף מקבלים השראת שכינה
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" – אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן
play3
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" – אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן
"קומה ה' קדמה פניו"
play3
"קומה ה' קדמה פניו"
מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם
play3
מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם
"מה יקחך לבך"  – לבו של קרח נטלו
play3
"מה יקחך לבך" – לבו של קרח נטלו
למה מתערבים השמש והירח במחלוקת בן עמרם וקרח ?
play3
למה מתערבים השמש והירח במחלוקת בן עמרם וקרח ?
מדוע נענשו המרגלים ?
play3
מדוע נענשו המרגלים ?
חם באתר
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
play3
בית המדרש
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול – הרב יוני לביא
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול - הרב יוני לביא
30 דקות
play3
מגזין
מחורבות גוש קטיף לצמיחה מסחררת: ראיון עם מוטי שומרון ראש מכון התורה והארץ
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?