Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שיעורים על הפרשה
הצמידות ההכרחית בין עשרת הדברות הכלליים לבין המשפטים המפורטים
35 דקות
הצמידות ההכרחית בין עשרת הדברות הכלליים לבין המשפטים המפורטים
24
148104
מה פשר השם ‘אהרן’
25 דקות
מה פשר השם 'אהרן'
23
148453
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
29 דקות
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
22
148672
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
42 דקות
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
21
148758
“דין מרומה אתה דן אותנו” הדוח שיח בין יהודה ויוסף
28 דקות
"דין מרומה אתה דן אותנו" הדוח שיח בין יהודה ויוסף
20
148799
מדוע נענש יעקב בכך שבתו דינה נלקחה לערל? הרב איל ורד
33 דקות
מדוע נענש יעקב בכך שבתו דינה נלקחה לערל? הרב איל ורד
19
148836
כיצד זיהו חז”ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
32 דקות
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
18
149140
משמעות גילה של רבקה בעת נישואיה ליצחק: הרב אייל ורד
37 דקות
משמעות גילה של רבקה בעת נישואיה ליצחק: הרב אייל ורד
17
149103
בראשית ברא אלוהים – על איזה ראשית מדובר? הרב אייל ורד
39 דקות
בראשית ברא אלוהים - על איזה ראשית מדובר? הרב אייל ורד
16
149430
“שופטים ושוטרים” – האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
29 דקות
"שופטים ושוטרים" - האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
15
149758