פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

נושא: שיעורים על הפרשה

פרק 24
35 דקות
הצמידות ההכרחית בין עשרת הדברות הכלליים לבין המשפטים המפורטים
פרק 23
25 דקות
מה פשר השם 'אהרן'
פרק 22
29 דקות
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
פרק 21
42 דקות
מה היה חטא ראובן ומדוע בכלל הוא חטא ?
פרק 20
28 דקות
"דין מרומה אתה דן אותנו" הדוח שיח בין יהודה ויוסף
פרק 19
33 דקות
מדוע נענש יעקב בכך שבתו דינה נלקחה לערל? הרב איל ורד
פרק 18
32 דקות
כיצד זיהו חז"ל שטבעו הרע של עשו הוא פנימי וסמוי ביותר ?
פרק 17
37 דקות
משמעות גילה של רבקה בעת נישואיה ליצחק: הרב אייל ורד
פרק 16
39 דקות
בראשית ברא אלוהים - על איזה ראשית מדובר? הרב אייל ורד
פרק 15
29 דקות
"שופטים ושוטרים" - האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
פרק 14
21 דקות
"לא אמרתי לך שאצלך אני סועד ?" משל המנורה
פרק 13
22 דקות
"ויקחו לי תרומה" - בנתינת הכסף מקבלים השראת שכינה
פרק 12
32 דקות
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" - אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן - הרב אייל ורד
פרק 11
27 דקות
"קומה ה' קדמה פניו"
פרק 10
23 דקות
מפני ארבעה דברים הזקנה קופצת על האדם
פרק 9
30 דקות
"מה יקחך לבך" - לבו של קרח נטלו
פרק 27
22 דקות
למה מתערבים השמש והירח במחלוקת בן עמרם וקרח ?
פרק 8
70 דקות
פרשת שלח לך
פרק 26
17 דקות
מדוע נענשו המרגלים ?
פרק 25
37 דקות
מדוע עשו בני ישראל רק פסח אחד במדבר ?

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן