He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות ברכות

play3
אין חזרת שליח ציבור בתפילת ערבית
אין חזרת שליח ציבור בתפילת ערבית
זמן קריאת שמע ותפילת ערבית
play3
זמן קריאת שמע ותפילת ערבית
הרוצה להתפלל תפילת מנחה פעמיים
play3
הרוצה להתפלל תפילת מנחה פעמיים
דברים האסורים לעשות בשעת המנחה – חלק ב
play3
דברים האסורים לעשות בשעת המנחה – חלק ב
דברים האסורים לעשות בשעת המנחה – חלק א
play3
דברים האסורים לעשות בשעת המנחה – חלק א
דין קצת ברכות פרטיות , המתפלל על העבר , הנכנס למוד גרנו, הנכנס למרחץ ועוד
play3
דין קצת ברכות פרטיות , המתפלל על העבר , הנכנס למוד גרנו, הנכנס למרחץ ועוד
ברכת האילנות וברכת הזיקים רעמים וברקים
play3
ברכת האילנות וברכת הזיקים רעמים וברקים
play3
יסוד ושורש העבודה – הכרת הטוב ודיני ברכת שהחיינו
יסוד ושורש העבודה – הכרת הטוב ודיני ברכת שהחיינו
play3
דיני ברכות פרטיות
דיני ברכות פרטיות
play3
ברכת הודאת הטוב והרע
ברכת הודאת הטוב והרע
play3
הטבת חלום ותעניתו
הטבת חלום ותעניתו
play3
דיני ברכת הודאת היחיד – ברכת הגומל
דיני ברכת הודאת היחיד – ברכת הגומל
play3
ברכת הבשמים והמוגמר וברכת ההודאה על נס
ברכת הבשמים והמוגמר וברכת ההודאה על נס
play3
דיני ברכת הריח
play3
בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות
בכל ברכה צריך להיות שם ומלכות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
דין עיקר ודין טפל
דין עיקר ודין טפל
play3
דין קדימה בברכת הפירות
דין קדימה בברכת הפירות
play3
האוכל פחות מכזית מה דינו ודין הטועם
האוכל פחות מכזית מה דינו ודין הטועם
play3
דין ברכה מעין שלש אחרי חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן – חלק ג
דין ברכה מעין שלש אחרי חמשת מיני פירות וחמשת מיני דגן – חלק ג