Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסכת שקלים

סיום מסכת שקלים דף כא’  ע”ב ותחילת מסכת יומא דף ב’ ע”א
play3
סיום מסכת שקלים דף כא’ ע”ב ותחילת מסכת יומא דף ב’ ע”א
מסכת שקלים דף כ’ ע”א
play3
מסכת שקלים דף כ’ ע”א
מסכת שקלים דף יט’ ע”ב
play3
מסכת שקלים דף יט’ ע”ב
מסכת שקלים דף יח’
play3
מסכת שקלים דף יח’
מסכת שקלים דף יז’ ע”ב
play3
מסכת שקלים דף יז’ ע”ב
מסכת שקלים דף טז’ ע”ב
play3
מסכת שקלים דף טז’ ע”ב
מסכת שקלים דף טו’ ע”א
play3
מסכת שקלים דף טו’ ע”א
מסכת שקלים דף יג’ ע”א
play3
מסכת שקלים דף יג’ ע”א
מסכת שקלים דף יב’ ע”א
play3
מסכת שקלים דף יב’ ע”א
מסכת שקלים דף יא’ ע”א
play3
מסכת שקלים דף יא’ ע”א
מסכת שקלים דף י’
play3
מסכת שקלים דף י’
מסכת שקלים דף ח’
play3
מסכת שקלים דף ח’
מסכת שקלים דף ו’
play3
מסכת שקלים דף ו’
מסכת שקלים דף ה’
play3
מסכת שקלים דף ה’
מסכת שקלים דף ד’
play3
מסכת שקלים דף ד’
מסכת שקלים דף ג’ ע”ב
play3
מסכת שקלים דף ג’ ע”ב
מסכת שקלים דף ג’
play3
מסכת שקלים דף ג’
מתחילים מסכת שקלים –  דף ב’
play3
מתחילים מסכת שקלים – דף ב’
דף כב – סיום מסכת שקלים
play3
דף כב – סיום מסכת שקלים
חם באתר
play3
בית המדרש
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
58 דקות
play3
בית המדרש
חישובי הקץ וקץ המשיח – הרב אייל ורד
חישובי הקץ וקץ המשיח - הרב אייל ורד
41 דקות
play3
בית המדרש
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
מהם חלקי התורה המכונים פרד”ס ומוסר העבודה של הרמב”ם – הרב אורי שרקי
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
מי שיודע לכוון אבל לא מכוון בתפילה – הרי תפילתו כגוף בלי נשמה
מי שיודע לכוון אבל לא מכוון בתפילה - הרי תפילתו כגוף בלי נשמה
play3
ילדים
חקירה בין ממדית – פרק 4
חקירה בין ממדית - פרק 4
play3
ילדים
חקירה בין מימדית – פרק 3
חקירה בין מימדית - פרק 3
play3
בית המדרש
‘חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ’ – בין יהודה ליוסף | הרב אייל ורד
'חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ' - בין יהודה ליוסף | הרב אייל ורד