He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות שבת ויום טוב

ברכת הפורש סוכת שלום בערבית של ליל שבת
play3
ברכת הפורש סוכת שלום בערבית של ליל שבת
יש עניין לאפות חלות לכבוד שבת
play3
יש עניין לאפות חלות לכבוד שבת
למרות שמזונותיו של אדם קצובים יש להתנהל כלכלית בצורה נבונה
play3
למרות שמזונותיו של אדם קצובים יש להתנהל כלכלית בצורה נבונה
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת
play3
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ו'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ו'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ה'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ה'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ד'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ד'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ד'
play3
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ד'
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ג'
play3
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ג'
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ב'
play3
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ב'
באילו עניינים מותר לדבר בשבת, דיני שבת התלויים בדיבור – חלק א'
play3
באילו עניינים מותר לדבר בשבת, דיני שבת התלויים בדיבור – חלק א'
על איזה עבד מצווה על שביתתו
play3
על איזה עבד מצווה על שביתתו
דיני תכשיטי אשה בשבת
play3
דיני תכשיטי אשה בשבת
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
אמת, אמת: שיר חדש ונוגע של יעקב סינגר
play3
נשים
"איך אוציא לרשות הרבים דבר כל כך צנוע?"; יעל שבח בראיון אישי ונשי עם הרבנית רות בנימין
Shape-2
מגזין
"אין לי מנוחה"; אמנון שומרון והצייר ברוך נחשון בשיח אישי על אומנות ויהדות
play3
בית המדרש
מנהג טבילה ומלקות בערב יום הכיפורים-הרב דב ביגון