He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות שבת ויום טוב

ברכת הפורש סוכת שלום בערבית של ליל שבת
play3
ברכת הפורש סוכת שלום בערבית של ליל שבת
יש עניין לאפות חלות לכבוד שבת
play3
יש עניין לאפות חלות לכבוד שבת
למרות שמזונותיו של אדם קצובים יש להתנהל כלכלית בצורה נבונה
play3
למרות שמזונותיו של אדם קצובים יש להתנהל כלכלית בצורה נבונה
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת
play3
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ו'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ו'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ה'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ה'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ד'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ד'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ד'
play3
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ד'
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ג'
play3
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ג'
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ב'
play3
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ב'
באילו עניינים מותר לדבר בשבת, דיני שבת התלויים בדיבור – חלק א'
play3
באילו עניינים מותר לדבר בשבת, דיני שבת התלויים בדיבור – חלק א'
על איזה עבד מצווה על שביתתו
play3
על איזה עבד מצווה על שביתתו
דיני תכשיטי אשה בשבת
play3
דיני תכשיטי אשה בשבת
חם באתר
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
play3
בית המדרש
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול – הרב יוני לביא
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול - הרב יוני לביא
30 דקות
play3
מגזין
מחורבות גוש קטיף לצמיחה מסחררת: ראיון עם מוטי שומרון ראש מכון התורה והארץ
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?