He

Fr

Es

Ru

En

נושא: הלכות שבת ויום טוב

play3
ברכת הפורש סוכת שלום בערבית של ליל שבת
ברכת הפורש סוכת שלום בערבית של ליל שבת
יש עניין לאפות חלות לכבוד שבת
play3
יש עניין לאפות חלות לכבוד שבת
למרות שמזונותיו של אדם קצובים יש להתנהל כלכלית בצורה נבונה
play3
למרות שמזונותיו של אדם קצובים יש להתנהל כלכלית בצורה נבונה
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת
play3
טלטול על ידי דבר אחר אם מותר בשבת
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ו'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ו'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ה'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ה'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ד'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ד'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ג'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק ב'
play3
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
דיני מוקצה – דברים מותרים והאסורים לטלטל בשבת – חלק א
play3
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ד'
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ד'
play3
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ג'
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ג'
play3
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ב'
דיני שבת התלויים בדיבור – חלק ב'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
באילו עניינים מותר לדבר בשבת, דיני שבת התלויים בדיבור – חלק א'
באילו עניינים מותר לדבר בשבת, דיני שבת התלויים בדיבור – חלק א'
play3
על איזה עבד מצווה על שביתתו
על איזה עבד מצווה על שביתתו
play3
דיני תכשיטי אשה בשבת
דיני תכשיטי אשה בשבת