פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

נושא: יום הכיפורים

35 דקות
"אם אתם רוצים לגשת אלי - קודם כל תסתדרו בינכם"
60 דקות
מסע בעקבות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים: הרב מאיר טויבר
פרק 6
15 דקות
זכרון העקידה מזכיר אותנו לפני הקב"ה
פרק 6
56 דקות
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
פרק 5
55 דקות
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה של נאשמים ?
פרק 1263
6 דקות
יש עניין בריבוי אכילה בערב יום הכיפורים
פרק 1262
4 דקות
הוידוי שלפני מנחה בערב יום הכיפורים
פרק 68
18 דקות
שמיעה בגוף ובנשמה
58 דקות
מהות יום כיפור ומשמעותו
48 דקות
"כל נדרי"
22 דקות
"כי ביום הזה יכפר עליכם" - מצוה או הבטחה ?
56 דקות
חשבון נפש על דברים טובים שיש בי
פרק 67
38 דקות
עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים: הרב יורם אליהו
פרק 1261
10 דקות
החיוב שיפייס האדם את מי שפגע בו לפני יום הכיפורים
פרק 1260
10 דקות
עניינו של צום גדליה
פרק 1150
6 דקות
יש לקום מהמיטה בבוקר בזריזות אך לא מיד
פרק 1149
8 דקות
בענייני עבודת ה' אין מה להתבייש
פרק 1148
9 דקות
תפילה של יהודי אינה חוזרת ריקם !
פרק 1147
8 דקות
המנהג להתענות בה"ב אחרי המועדים
פרק 1146
15 דקות
הכלל הגדול שעל פיו מתנהגים הצדיקים - הנוכחות האלוהית

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!