Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: יום הכיפורים
“אם אתם רוצים לגשת אלי – קודם כל תסתדרו בינכם”
35 דקות
"אם אתם רוצים לגשת אלי - קודם כל תסתדרו בינכם"
144933
מסע בעקבות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים: הרב מאיר טויבר
60 דקות
מסע בעקבות עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים: הרב מאיר טויבר
145020
15 דקות
זכרון העקידה מזכיר אותנו לפני הקב"ה
מתוך הסדרה: הימים הנוראים -
6
145025
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
56 דקות
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
מתוך הסדרה: הימים הנוראים -
6
145059
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה  של נאשמים ?
55 דקות
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה של נאשמים ?
מתוך הסדרה: הימים הנוראים -
5
145095
6 דקות
יש עניין בריבוי אכילה בערב יום הכיפורים
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1263
146596
4 דקות
הוידוי שלפני מנחה בערב יום הכיפורים
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1262
146611
18 דקות
שמיעה בגוף ובנשמה
68
146612
58 דקות
מהות יום כיפור ומשמעותו
146613
48 דקות
"כל נדרי"
146614