פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

נושא: דרך חיים

פרק 164
39 דקות
שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעה גופי עבירה - חלק ג
פרק 163
38 דקות
שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעה גופי עבירה - חלק ב
פרק 162
41 דקות
שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעה גופי עבירה - חלק א
פרק 161
38 דקות
שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם - חלק ב
פרק 160
42 דקות
שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם - חלק א
פרק 159
50 דקות
הזמן המיוחד של ערב שבת בין השמשות - חלק ג
פרק 158
34 דקות
הזמן המיוחד של ערב שבת בין השמשות - חלק ב
פרק 157
39 דקות
הזמן המיוחד של ערב שבת בין השמשות - חלק א
פרק 156
38 דקות
ידיעתו ורצונו של הקב"ה - חלק ה
פרק 155
40 דקות
ידיעתו ורצונו של הקב"ה - חלק ד
פרק 154
38 דקות
ידיעתו ורצונו של הקב"ה - חלק ג
פרק 153
40 דקות
ידיעתו ורצונו של הקב"ה - חלק ב
פרק 152
35 דקות
ידיעתו ורצונו של הקב"ה - חלק א
פרק 151
39 דקות
עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות - חלק ב
פרק 150
38 דקות
עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות - חלק א
פרק 149
38 דקות
עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש - חלק ג
פרק 148
35 דקות
עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש - חלק ב
פרק 147
38 דקות
עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש - חלק א
פרק 146
32 דקות
עשרה נסיונות ניסו אבותינו את הקב"ה במדבר
פרק 145
35 דקות
זכות אברהם אבינו עמד לישראל שלא יכלו

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!