He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שבועות

play3
חג השבועות "זמן מתן תורתנו"
חג השבועות "זמן מתן תורתנו"
"היו נכונים ליום …" שבועות אחרי שבת – מה זה אומר לנו ?
play3
"היו נכונים ליום …" שבועות אחרי שבת – מה זה אומר לנו ?
תשוקה ותשובת המשקל  – הסוד של תיקון ליל שבועות
play3
תשוקה ותשובת המשקל – הסוד של תיקון ליל שבועות
דוד המלך
play3
דוד המלך
שבועות אמת ונאמנות מאז ולתמיד
play3
שבועות אמת ונאמנות מאז ולתמיד
מצות הגבלה
play3
מצות הגבלה
play3
שבועות על פי ה'שפת אמת'
שבועות על פי ה'שפת אמת'
play3
מסדום לירושלים
מסדום לירושלים
play3
"ויחן כנגד ההר – כאיש אחד בלב אחד"
"ויחן כנגד ההר – כאיש אחד בלב אחד"
play3
דיני חג השבועות שחל להיות במוצאי שבת
דיני חג השבועות שחל להיות במוצאי שבת
play3
אמת מארץ תצמח
אמת מארץ תצמח
play3
"אורייתא אורייתא עילאין ותתאין רחמין דילך"
"אורייתא אורייתא עילאין ותתאין רחמין דילך"
play3
"בכסף בשטר ובביאה" – על קניין תורה
"בכסף בשטר ובביאה" – על קניין תורה
play3
"הדרן עלך" – מה טמון בנוסח העתיק של סיום מסכת?
"הדרן עלך" – מה טמון בנוסח העתיק של סיום מסכת?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
ההנהגה הרוחנית של עם ישראל בעבר בהווה ובעתיד
ההנהגה הרוחנית של עם ישראל בעבר בהווה ובעתיד
play3
עיון מיוחד במגילת רות לאור הכלל של 'קרי וכתיב'
עיון מיוחד במגילת רות לאור הכלל של 'קרי וכתיב'
play3
זמן מתן תורתנו
זמן מתן תורתנו
play3
אלהי ישראל יחיינו ויזכנו בימות המשיח לעבוד באמת ולהיות עבד ואמה לעם הקודש על אדמת הקודש
אלהי ישראל יחיינו ויזכנו בימות המשיח לעבוד באמת ולהיות עבד ואמה לעם הקודש על אדמת הקודש