He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שבועות

חג השבועות "זמן מתן תורתנו"
play3
חג השבועות "זמן מתן תורתנו"
"היו נכונים ליום …" שבועות אחרי שבת – מה זה אומר לנו ?
play3
"היו נכונים ליום …" שבועות אחרי שבת – מה זה אומר לנו ?
תשוקה ותשובת המשקל  – הסוד של תיקון ליל שבועות
play3
תשוקה ותשובת המשקל – הסוד של תיקון ליל שבועות
דוד המלך
play3
דוד המלך
שבועות אמת ונאמנות מאז ולתמיד
play3
שבועות אמת ונאמנות מאז ולתמיד
מצות הגבלה
play3
מצות הגבלה
שבועות על פי ה'שפת אמת'
play3
שבועות על פי ה'שפת אמת'
מסדום לירושלים
play3
מסדום לירושלים
"ויחן כנגד ההר – כאיש אחד בלב אחד"
play3
"ויחן כנגד ההר – כאיש אחד בלב אחד"
דיני חג השבועות שחל להיות במוצאי שבת
play3
דיני חג השבועות שחל להיות במוצאי שבת
אמת מארץ תצמח
play3
אמת מארץ תצמח
"אורייתא אורייתא עילאין ותתאין רחמין דילך"
play3
"אורייתא אורייתא עילאין ותתאין רחמין דילך"
"בכסף בשטר ובביאה" – על קניין תורה
play3
"בכסף בשטר ובביאה" – על קניין תורה
"הדרן עלך" – מה טמון בנוסח העתיק של סיום מסכת?
play3
"הדרן עלך" – מה טמון בנוסח העתיק של סיום מסכת?
ההנהגה הרוחנית של עם ישראל בעבר בהווה ובעתיד
play3
ההנהגה הרוחנית של עם ישראל בעבר בהווה ובעתיד
עיון מיוחד במגילת רות לאור הכלל של 'קרי וכתיב'
play3
עיון מיוחד במגילת רות לאור הכלל של 'קרי וכתיב'
זמן מתן תורתנו
play3
זמן מתן תורתנו
אלהי ישראל יחיינו ויזכנו בימות המשיח לעבוד באמת ולהיות עבד ואמה לעם הקודש על אדמת הקודש
play3
אלהי ישראל יחיינו ויזכנו בימות המשיח לעבוד באמת ולהיות עבד ואמה לעם הקודש על אדמת הקודש
חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - עמק האלה
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
מרגש: אורלי גולדקלנג בראיון מיוחד עם רות אימס צברי שאיבדה את הוריה בפיגוע
30 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
על כפיו יביא: ביצוע מרענן של ביני לנדאו לשיר האהוב לכבודה של ירושלים
play3
בית המדרש
'יהדות באהבה' עם הרב דב ביגון ליום ירושלים
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
Shape-7
מוזיקה
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'