פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

נושא: אורות התשובה

49 דקות
לימוד "אורות התשובה" לרב קוק זצ"ל + שו"ת | הרב שלמה אבינר
59 דקות
לימוד "אורות התשובה" לרב קוק זצ"ל + שו"ת | הרב שלמה אבינר
54 דקות
לימוד "אורות התשובה" לרב קוק זצ"ל + שו"ת | הרב שלמה אבינר
52 דקות
לימוד "אורות התשובה" לרב קוק זצ"ל + שו"ת | הרב שלמה אבינר
פרק 50
38 דקות
"גדול ונשגב הוא אושר התשובה"
פרק 49
15 דקות
אל ייבהל אדם מהמניעות שיש לו בתשובה - הרב זיו רוה
פרק 48
15 דקות
דבקות ביסוד הלאומי והטהרה העצמית
פרק 47
40 דקות
עיסוק בפרטים מתוך גודל עליון
פרק 46
43 דקות
התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית
פרק 45
40 דקות
נחיצות התשובה המעשית
פרק 44
36 דקות
כל חטא גורם לאדם לשנוא בריה בעולם ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להאיר
פרק 43
43 דקות
השפעת התשובה
פרק 42
36 דקות
על מעשה הטוב של הרשע הולך למקום הרשעה והטומאה
פרק 41
33 דקות
יסוד העולם הממשי
פרק 40
42 דקות
מהלך כל היש בנוי על יסוד התשובה
פרק 39
43 דקות
רוח הקודש והתשובה
פרק 38
44 דקות
הכניסה לתורת הסוד - על ידי תשובה עמוקה
פרק 37
36 דקות
השכלות עליונות מצריכות תשובה עליונה
פרק 36
47 דקות
השפעת התשובה על הדעת
פרק 35
41 דקות
שייכות לרזי תורה מתוך תשובה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!