He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ראש השנה

play3
הכנה לראש השנה
הכנה לראש השנה
אמירת 'המלך הקדוש' 'המלך המשפט' בעשרת ימי תשובה
play3
אמירת 'המלך הקדוש' 'המלך המשפט' בעשרת ימי תשובה
ודברך מלכנו אמת וקיים לעד
play3
ודברך מלכנו אמת וקיים לעד
יום הזכרון
play3
יום הזכרון
לתשובת השנה – תחל שנה וברכותיה
play3
לתשובת השנה – תחל שנה וברכותיה
לעבור לפניו כבני מרון
play3
לעבור לפניו כבני מרון
play3
מהות העבודה בראש השנה
מהות העבודה בראש השנה
play3
עומק הפשטות
עומק הפשטות
play3
כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה ?
כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה ?
play3
נשמה, גוף והדין
נשמה, גוף והדין
play3
היה שותף להמלכה !
היה שותף להמלכה !
play3
מי שאינו מחוייב בשמיעת קול שופר אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתן
מי שאינו מחוייב בשמיעת קול שופר אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתן
play3
דברים התלוים במזל, נשיאת חן ושעבוד לעיניים של העולם
דברים התלוים במזל, נשיאת חן ושעבוד לעיניים של העולם
play3
הכנה לתפילות ראש השנה תשע"ט בניגון ולימוד
הכנה לתפילות ראש השנה תשע"ט בניגון ולימוד
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
על מתוק וטוב ראש וזנב
על מתוק וטוב ראש וזנב
play3
ברכת השופר
play3
תקיעת שופר דווקא על הבימה שעליה קוראים בתורה
תקיעת שופר דווקא על הבימה שעליה קוראים בתורה
play3
תקיעת שופר וברכתה צריכה להיות בעמידה
תקיעת שופר וברכתה צריכה להיות בעמידה