He

Fr

Es

Ru

En

נושא: יום ירושלים

play3
סיפור אישי על הקרב על ירושלים
סיפור אישי על הקרב על ירושלים
בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס
play3
בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס
הרב שלמה גורן במלחמת ששת הימים
play3
הרב שלמה גורן במלחמת ששת הימים
יום ירושלים
play3
יום ירושלים
יום ירושלים
play3
יום ירושלים
קדושת ירושלים מרום מראשון מקום מקדשנו ממתי היא מתחילה
play3
קדושת ירושלים מרום מראשון מקום מקדשנו ממתי היא מתחילה
החוסן והעוז הלאומי
play3
החוסן והעוז הלאומי
play3
"מי יעלה בהר ה' ?"  – המידות ההולכות ונבנות בעליה להר ה'
"מי יעלה בהר ה' ?" – המידות ההולכות ונבנות בעליה להר ה'
play3
"תתן אחרית לעמך"
play3
ערגה וכיסופים לירושלים בקרב יוצאי אתיופיה
ערגה וכיסופים לירושלים בקרב יוצאי אתיופיה
play3
יום ירושלים – ההזדמנות למפגש עם מושג 'קדושת המקום'
יום ירושלים – ההזדמנות למפגש עם מושג 'קדושת המקום'
play3
הלב בירושלים
play3
ירושלים המאוחדת והמאחדת
ירושלים המאוחדת והמאחדת
play3
מה נמצא בתודעה של הגויים לאורך הדורות בקשר לירושלים  ?
מה נמצא בתודעה של הגויים לאורך הדורות בקשר לירושלים ?
play3
"ויסעו מרפידים"  התשובה על הרפיון – לימוד שמירת הלשון
"ויסעו מרפידים" התשובה על הרפיון – לימוד שמירת הלשון
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
לגלות את ירושלים' על פתרון התעלומה הגדולה לגילוי מקום הקודש
לגלות את ירושלים' על פתרון התעלומה הגדולה לגילוי מקום הקודש
play3
מדוע בכלל לחגוג את יום שחרור ירושלים
מדוע בכלל לחגוג את יום שחרור ירושלים
play3
כשישראל שולטים בירושלים אין ירושלים עוד נחשבת חרבה
כשישראל שולטים בירושלים אין ירושלים עוד נחשבת חרבה
play3
שמואל הנביא ובניין ירושלים
שמואל הנביא ובניין ירושלים