He

Fr

Es

Ru

En

נושא: טו בשבט

עניין הראיה הגשמית של ארץ ישראל - הרב אשר בוחבוט
מה העניין של טו' בשבט - שיעור מיוחד מאת הרב יורם אליהו
מהו השבח המיוחד של ארץ ישראל 'זבת חלב ודבש'? הרב שוהם גנוט
טו' בשבט - התמודדות עם כל נושא האכילה ביהדות - הרב חגי לונדין
15 דקות
לצמוח מתוך קושי
15 דקות
"והארץ אזכור..."
39 דקות
יום עיון לקראת פורים לעילוי נשמת תום ורבקה קפשוק ז"ל
24 דקות
הקריטריונים שעל פיהם ניתן לבחור מנהיג טוב
4 דקות
פטנט' לשמירת הלשון בזמן הבחירות
31 דקות
"ותכתוב אסתר את כל תוקף" - פרקי הסיום של מגילת אסתר
15 דקות
ריבוי המקריות שבמגילה מעיד על תכנון וכוונת מכוון
6 דקות
עצת ה'פלא יועץ' בהקשר למגיפת ה'קורונה'
4 דקות
הצבעה בבחירות היא בבחינת נתינת מחצית השקל
26 דקות
פרשת שקלים - מבוא וקשר בין פורים ופסח
חינוך לענוה
49 דקות
"ממדבר מתנה"
55 דקות
בדרכו של רב אלישע זצ"ל
56 דקות
ערכם של נטיעות בארץ ישראל
56 דקות
קץ המגולה
70 דקות
סדר טו' בשבט עם הרב אשר בוחבוט
דילוג לתוכן