Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר שמות

הציווי על הקמת המשכן בראש חודש ניסן – סיום ספר שמות
play3
הציווי על הקמת המשכן בראש חודש ניסן – סיום ספר שמות
מלאכת הוצאה היא עיקר ההלכה של השבת
play3
מלאכת הוצאה היא עיקר ההלכה של השבת
מדוע דווקא מלאכת הבערה מפורטת בכתוב מכל שלושים ותשע המלאכות שאסורות בשבת
play3
מדוע דווקא מלאכת הבערה מפורטת בכתוב מכל שלושים ותשע המלאכות שאסורות בשבת
הברית שכרת הקב”ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק
play3
הברית שכרת הקב”ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק
איסור כריתת ברית ליושבי הארץ
play3
איסור כריתת ברית ליושבי הארץ
לוחות הראשונים “מעשה אלהים המה” ואילו לוחות השניות מעשה אדם – מה עדיף ?
play3
לוחות הראשונים “מעשה אלהים המה” ואילו לוחות השניות מעשה אדם – מה עדיף ?
כיצד דבר ה’ אל משה “פנים אל פנים” הרי “לא יראני האדם וחי”
play3
כיצד דבר ה’ אל משה “פנים אל פנים” הרי “לא יראני האדם וחי”
במקרה של התנגשות בין הלוחות לבין עם ישראל – העדיף משה לשבר את הלוחות
play3
במקרה של התנגשות בין הלוחות לבין עם ישראל – העדיף משה לשבר את הלוחות
“קום עשה לנו אלהים” – הכיצד ?
play3
“קום עשה לנו אלהים” – הכיצד ?
מדוע באמצע ציווי מלאכת המשכן התורה מזהירה על שמירת השבת ?
play3
מדוע באמצע ציווי מלאכת המשכן התורה מזהירה על שמירת השבת ?
מה פשר מיקומו של מזבח הקטורת בפרשה ?
play3
מה פשר מיקומו של מזבח הקטורת בפרשה ?
“ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי”
play3
“ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי”
עצת יתרו  – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
play3
עצת יתרו – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
ההלכות הנלמדות מהמן – לחם מן השמיים
play3
ההלכות הנלמדות מהמן – לחם מן השמיים
בגדי הכהונה של אהרן הכהן
play3
בגדי הכהונה של אהרן הכהן
סוד היות המזבח נבוב לוחות דווקא
play3
סוד היות המזבח נבוב לוחות דווקא
מבנה המשכן הרומז אל החיים
play3
מבנה המשכן הרומז אל החיים
חם באתר
play3
בית המדרש
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה’ אייר תש”ח כתאריך הגאולה – הרב אייל ורד
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה' אייר תש"ח כתאריך הגאולה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים – הרב אשר בוחבוט
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מושג שמירת הברית – לימוד בספר ‘מידות הראיה’ מאת הרב ליאור לביא
מושג שמירת הברית - לימוד בספר 'מידות הראיה' מאת הרב ליאור לביא
play3
בית המדרש
“צא מן החורבה” מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
"צא מן החורבה" מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
סוד שרי החמישים – הרב אייל ורד – ‘נפש הפרשה’ – יתרו
סוד שרי החמישים - הרב אייל ורד - 'נפש הפרשה' - יתרו
play3
בית המדרש
חשיבות הגבורה בעבודת ה’ – הרב דב ביגון
חשיבות הגבורה בעבודת ה' - הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
עניין הראיה הגשמית של ארץ ישראל – הרב אשר בוחבוט
עניין הראיה הגשמית של ארץ ישראל - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
כיצד התלמידים מחכימים את רבם, כבוד תלמידי חכמים – לימוד בספר המדע עם הרב אורי שרקי
כיצד התלמידים מחכימים את רבם, כבוד תלמידי חכמים - לימוד בספר המדע עם הרב אורי שרקי