He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר שמות

הציווי על הקמת המשכן בראש חודש ניסן – סיום ספר שמות
play3
הציווי על הקמת המשכן בראש חודש ניסן – סיום ספר שמות
מלאכת הוצאה היא עיקר ההלכה של השבת
play3
מלאכת הוצאה היא עיקר ההלכה של השבת
מדוע דווקא מלאכת הבערה מפורטת בכתוב מכל שלושים ותשע המלאכות שאסורות בשבת
play3
מדוע דווקא מלאכת הבערה מפורטת בכתוב מכל שלושים ותשע המלאכות שאסורות בשבת
הברית שכרת הקב"ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק
play3
הברית שכרת הקב"ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק
איסור כריתת ברית ליושבי הארץ
play3
איסור כריתת ברית ליושבי הארץ
לוחות הראשונים "מעשה אלהים המה" ואילו לוחות השניות מעשה אדם – מה עדיף ?
play3
לוחות הראשונים "מעשה אלהים המה" ואילו לוחות השניות מעשה אדם – מה עדיף ?
כיצד דבר ה' אל משה "פנים אל פנים" הרי "לא יראני האדם וחי"
play3
כיצד דבר ה' אל משה "פנים אל פנים" הרי "לא יראני האדם וחי"
במקרה של התנגשות בין הלוחות לבין עם ישראל – העדיף משה לשבר את הלוחות
play3
במקרה של התנגשות בין הלוחות לבין עם ישראל – העדיף משה לשבר את הלוחות
"קום עשה לנו אלהים" – הכיצד ?
play3
"קום עשה לנו אלהים" – הכיצד ?
מדוע באמצע ציווי מלאכת המשכן התורה מזהירה על שמירת השבת ?
play3
מדוע באמצע ציווי מלאכת המשכן התורה מזהירה על שמירת השבת ?
מה פשר מיקומו של מזבח הקטורת בפרשה ?
play3
מה פשר מיקומו של מזבח הקטורת בפרשה ?
"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
play3
"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
עצת יתרו  – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
play3
עצת יתרו – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
ההלכות הנלמדות מהמן – לחם מן השמיים
play3
ההלכות הנלמדות מהמן – לחם מן השמיים
בגדי הכהונה של אהרן הכהן
play3
בגדי הכהונה של אהרן הכהן
סוד היות המזבח נבוב לוחות דווקא
play3
סוד היות המזבח נבוב לוחות דווקא
מבנה המשכן הרומז אל החיים
play3
מבנה המשכן הרומז אל החיים
חם באתר
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף בפרק מיוחד את סודותיה העתיקים של יפו
29 דקות
play3
מגזין
"משהו מאוד פשוט ואמיתי"; שיחה מרתקת עם יואל זילברמן מייסד 'השומר החדש'
27 דקות
play3
מגזין
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
24 דקות
play3
נשים
נהגת בצבא הבריטי וסבתא ל-80 נכדים לא ביולוגיים; ראיון מיוחד עם דבורה מגנס
27 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-2
בית המדרש
העיקר זה הרומנטיקה?!
העיקר זה הרומנטיקה?!
Shape-2
בית המדרש
המעט מכל העמים: מאמר מיוחד של הרב זקס לפרשת ואתחנן
המעט מכל העמים: מאמר מיוחד של הרב זקס לפרשת ואתחנן
play3
בית המדרש
החן המיוחד שמוצא משה בעיני ה' – הרב דניאל כהן לפרשת ואתחנן
החן המיוחד שמוצא משה בעיני ה' - הרב דניאל כהן לפרשת ואתחנן
Shape-2
שו"ת
שאלה:האם מותר להכין פודינג בשבת לדיירי הבית הסיעודי?
שאלה:האם מותר להכין פודינג בשבת לדיירי הבית הסיעודי?