He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר שמות

play3
הציווי על הקמת המשכן בראש חודש ניסן – סיום ספר שמות
הציווי על הקמת המשכן בראש חודש ניסן - סיום ספר שמות
מלאכת הוצאה היא עיקר ההלכה של השבת
play3
מלאכת הוצאה היא עיקר ההלכה של השבת
מדוע דווקא מלאכת הבערה מפורטת בכתוב מכל שלושים ותשע המלאכות שאסורות בשבת
play3
מדוע דווקא מלאכת הבערה מפורטת בכתוב מכל שלושים ותשע המלאכות שאסורות בשבת
הברית שכרת הקב"ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק
play3
הברית שכרת הקב"ה עם ישראל על תורה שבעל פה מה שאי אפשר לאומות לקחת או להעתיק
איסור כריתת ברית ליושבי הארץ
play3
איסור כריתת ברית ליושבי הארץ
לוחות הראשונים "מעשה אלהים המה" ואילו לוחות השניות מעשה אדם – מה עדיף ?
play3
לוחות הראשונים "מעשה אלהים המה" ואילו לוחות השניות מעשה אדם – מה עדיף ?
כיצד דבר ה' אל משה "פנים אל פנים" הרי "לא יראני האדם וחי"
play3
כיצד דבר ה' אל משה "פנים אל פנים" הרי "לא יראני האדם וחי"
play3
במקרה של התנגשות בין הלוחות לבין עם ישראל – העדיף משה לשבר את הלוחות
במקרה של התנגשות בין הלוחות לבין עם ישראל – העדיף משה לשבר את הלוחות
play3
"קום עשה לנו אלהים" – הכיצד ?
"קום עשה לנו אלהים" – הכיצד ?
play3
מדוע באמצע ציווי מלאכת המשכן התורה מזהירה על שמירת השבת ?
מדוע באמצע ציווי מלאכת המשכן התורה מזהירה על שמירת השבת ?
play3
מה פשר מיקומו של מזבח הקטורת בפרשה ?
מה פשר מיקומו של מזבח הקטורת בפרשה ?
play3
"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
play3
עצת יתרו  – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
עצת יתרו – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
play3
ההלכות הנלמדות מהמן – לחם מן השמיים
ההלכות הנלמדות מהמן – לחם מן השמיים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
בגדי הכהונה של אהרן הכהן
בגדי הכהונה של אהרן הכהן
play3
סוד היות המזבח נבוב לוחות דווקא
סוד היות המזבח נבוב לוחות דווקא
play3
מבנה המשכן הרומז אל החיים
מבנה המשכן הרומז אל החיים