He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מבוא לתורה שבעל פה

play3
קבלת האר"י וכתביו , רבנו חיים ויטאל . סיום סדרת מבוא לתורה שבעל פה
קבלת האר"י וכתביו , רבנו חיים ויטאל . סיום סדרת מבוא לתורה שבעל פה
תלמידי הרב קוק זצ"ל והתהוות זרם הציונות הדתית
play3
תלמידי הרב קוק זצ"ל והתהוות זרם הציונות הדתית
העת החדשה ,תנועת המוסר
play3
העת החדשה ,תנועת המוסר
תנועת החסידות ותנועת ההשכלה והתנועות הרפורמית והקונסרבטיבית
play3
תנועת החסידות ותנועת ההשכלה והתנועות הרפורמית והקונסרבטיבית
play3
רעיון תנועת החסידות – גילוי קדושת הפרט
רעיון תנועת החסידות – גילוי קדושת הפרט
play3
המהר"ל מפראג זצ"ל וכתביו, שבתאי צבי שר"י
המהר"ל מפראג זצ"ל וכתביו, שבתאי צבי שר"י
play3
תורת האגדה  –  מה שאיננו הלכה למעשה אלא קשור למחשבה
תורת האגדה – מה שאיננו הלכה למעשה אלא קשור למחשבה
play3
דור המאספים והנגשת התורה לציבור הרחב ותחומי הלכה חדשים שצמחו בדורינו
דור המאספים והנגשת התורה לציבור הרחב ותחומי הלכה חדשים שצמחו בדורינו
play3
נושאי כליו של ה'שולחן ערוך'
נושאי כליו של ה'שולחן ערוך'
play3
הספרייה של היהדות – מבוא לתורה שבעל פה
הספרייה של היהדות – מבוא לתורה שבעל פה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
אחרי התנאים האמוראים הסבוראים והגאונים מגיעים ל… ראשונים
אחרי התנאים האמוראים הסבוראים והגאונים מגיעים ל… ראשונים
play3
היהודים באשכנז ובצרפת בתקופת בעלי התוספות
היהודים באשכנז ובצרפת בתקופת בעלי התוספות
play3
תקופת הגאונים – חלק ב