He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר שמואל

play3
סיום ספר שמואל – ' זה מקום מזבח לישראל'
סיום ספר שמואל - ' זה מקום מזבח לישראל'
"ואלה דברי דוד האחרונים"
play3
"ואלה דברי דוד האחרונים"
' וידבר דוד את דברי השירה הזו'  שירת דוד, השירה הכפולה.מי כתב את שירת דוד?
play3
' וידבר דוד את דברי השירה הזו' שירת דוד, השירה הכפולה.מי כתב את שירת דוד?
"אל שאול ואל בית הדמים" – חטא שאול וקנאת כבודו
play3
"אל שאול ואל בית הדמים" – חטא שאול וקנאת כבודו
"אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי" – מרד שבע בן בכרי
play3
"אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי" – מרד שבע בן בכרי
"הלא אמרתי – אתה וציבא תחלקו את השדה"
play3
"הלא אמרתי – אתה וציבא תחלקו את השדה"
אחימעץ – "לא איש בשורה אתה היום הזה"
play3
אחימעץ – "לא איש בשורה אתה היום הזה"
play3
לאט לי לנער לאבשלום
לאט לי לנער לאבשלום
play3
טובה עצת חושי הארכי'
טובה עצת חושי הארכי'
play3
"הפר נא את עצת אחיתופל ה'"
"הפר נא את עצת אחיתופל ה'"
play3
'כי מות נמות וכמים הניגרים'
'כי מות נמות וכמים הניגרים'
play3
נפש דוד ונפש אבשלום ומשל האשה התקועית
נפש דוד ונפש אבשלום ומשל האשה התקועית
play3
אבשלום ואמנון – עונש שהוא תוצאה
אבשלום ואמנון – עונש שהוא תוצאה
play3
החטא, העונש, והתוצאה
החטא, העונש, והתוצאה
play3
מדוע בזית את דבר ה'?
מדוע בזית את דבר ה'?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
אתה האיש!! -על  משל כבשת הרש וחטאו של דוד
אתה האיש!! -על משל כבשת הרש וחטאו של דוד
play3
מעשה דוד ובת שבע – מבחן ללומד התנ"ך!
מעשה דוד ובת שבע – מבחן ללומד התנ"ך!
play3
רעידת האדמה הגדולה בממלכת דוד
רעידת האדמה הגדולה בממלכת דוד
play3
תור הקרבות הגדולים.- המערכה במזרח
תור הקרבות הגדולים.- המערכה במזרח