Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר שמואל
סיום ספר שמואל – ‘ זה מקום מזבח לישראל’
42 דקות
סיום ספר שמואל - ' זה מקום מזבח לישראל'
57
149675
“ואלה דברי דוד האחרונים”
41 דקות
"ואלה דברי דוד האחרונים"
56
149752
‘ וידבר דוד את דברי השירה הזו’  שירת דוד, השירה הכפולה.מי כתב את שירת דוד?
43 דקות
' וידבר דוד את דברי השירה הזו' שירת דוד, השירה הכפולה.מי כתב את שירת דוד?
55
150155
“אל שאול ואל בית הדמים” – חטא שאול וקנאת כבודו
45 דקות
"אל שאול ואל בית הדמים" - חטא שאול וקנאת כבודו
54
150212
“אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי” – מרד שבע בן בכרי
44 דקות
"אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי" - מרד שבע בן בכרי
53
150284
“הלא אמרתי – אתה וציבא תחלקו את השדה”
44 דקות
"הלא אמרתי - אתה וציבא תחלקו את השדה"
52
150338
אחימעץ – “לא איש בשורה אתה היום הזה”
40 דקות
אחימעץ - "לא איש בשורה אתה היום הזה"
51
150408
לאט לי לנער לאבשלום
40 דקות
לאט לי לנער לאבשלום
50
150476
טובה עצת חושי הארכי’
39 דקות
טובה עצת חושי הארכי'
49
150504
“הפר נא את עצת אחיתופל ה'”
43 דקות
"הפר נא את עצת אחיתופל ה'"
48
150594