He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פרקי אבות

play3
הווי עז כנמר וקל כנשר : מה הלחץ ?
הווי עז כנמר וקל כנשר : מה הלחץ ?
מדוע נחשב לתלמידו של אברהם אבינו  זה שקובע מקום לתפילתו ?
play3
מדוע נחשב לתלמידו של אברהם אבינו זה שקובע מקום לתפילתו ?
"מתלמידיו של בלעם הרשע" – האם בשביל להיות רשע צריך ללמוד ?
play3
"מתלמידיו של בלעם הרשע" – האם בשביל להיות רשע צריך ללמוד ?
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו – מהו גדר זיכוי הרבים
play3
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו – מהו גדר זיכוי הרבים
"ארבע מידות ביושבים לפני חכמים" – לא מספיק ללמוד . צריך לדעת לקבל
play3
"ארבע מידות ביושבים לפני חכמים" – לא מספיק ללמוד . צריך לדעת לקבל
ארבע מידות בנותני צדקה
play3
ארבע מידות בנותני צדקה
מה לומדים מזה שישנן ארבע מידות בתלמידים ?
play3
מה לומדים מזה שישנן ארבע מידות בתלמידים ?
play3
כשאין לאדם מוכנות לנתינה  ולחסד – זהו היסוד של הרקבון של כל החברה
כשאין לאדם מוכנות לנתינה ולחסד – זהו היסוד של הרקבון של כל החברה
play3
ניסי בית המקדש בעת העלייה לרגל
ניסי בית המקדש בעת העלייה לרגל
play3
עניינו של המספר עשר
עניינו של המספר עשר
play3
בעשרה מאמרות נברא העולם
בעשרה מאמרות נברא העולם
play3
הווי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריך
הווי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריך
play3
"יהי ביתך בית ועד לחכמים" – בית זה לא רק קירות . הכל תלוי מה מתרחש בו
"יהי ביתך בית ועד לחכמים" – בית זה לא רק קירות . הכל תלוי מה מתרחש בו
play3
דברים שלא מאפשרים להתקיים בעולם : קנאה תאווה וכבוד
דברים שלא מאפשרים להתקיים בעולם : קנאה תאווה וכבוד
play3
בחינת "שותה יין מגיתו" שמי שלומד מן הקטנים  –  שעדיין שכלו מוטבע בחומר
בחינת "שותה יין מגיתו" שמי שלומד מן הקטנים – שעדיין שכלו מוטבע בחומר
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם ההסתכלות על העולם צריכה לגמד את הערך של החיים בעולם הזה ?
האם ההסתכלות על העולם צריכה לגמד את הערך של החיים בעולם הזה ?
play3
"הווי גולה למקום תורה" – האם צריך לשנות את מקום המגורים בשביל לימוד תורה ?
"הווי גולה למקום תורה" – האם צריך לשנות את מקום המגורים בשביל לימוד תורה ?
play3
מה הרלוונטיות של כתר כהונה וכתר מלכות לשאר כל ישראל
מה הרלוונטיות של כתר כהונה וכתר מלכות לשאר כל ישראל