ערב פסח | הדלקת נרות: Ta’anit Bechorot | הבדלה: Candle lighting: 18:21 (ירושלים)

נושא: פרקי אבות

8 דקות
אוי להם לבריות מעלבונה של תורה
2 דקות
הלומד מחברו ... אפילו אות אחת חייב לנהוג בו כבוד
36 דקות
"הרב חנוך - תלמיד חכם של לעתיד לבא"
פרק 109
10 דקות
הווי עז כנמר וקל כנשר : מה הלחץ ?
פרק 108
9 דקות
מדוע נחשב לתלמידו של אברהם אבינו זה שקובע מקום לתפילתו ?
פרק 107
14 דקות
"מתלמידיו של בלעם הרשע" - האם בשביל להיות רשע צריך ללמוד ?
פרק 106
7 דקות
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו - מהו גדר זיכוי הרבים
פרק 105
10 דקות
"ארבע מידות ביושבים לפני חכמים" - לא מספיק ללמוד . צריך לדעת לקבל
פרק 104
7 דקות
ארבע מידות בנותני צדקה
פרק 103
8 דקות
מה לומדים מזה שישנן ארבע מידות בתלמידים ?
פרק 102
9 דקות
כשאין לאדם מוכנות לנתינה ולחסד - זהו היסוד של הרקבון של כל החברה
פרק 101
12 דקות
ניסי בית המקדש בעת העלייה לרגל
פרק 100
7 דקות
עניינו של המספר עשר
פרק 99
8 דקות
בעשרה מאמרות נברא העולם
פרק 98
10 דקות
הווי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריך
5 דקות
"יהי ביתך בית ועד לחכמים" - בית זה לא רק קירות . הכל תלוי מה מתרחש בו
פרק 97
9 דקות
דברים שלא מאפשרים להתקיים בעולם : קנאה תאווה וכבוד
פרק 96
7 דקות
בחינת "שותה יין מגיתו" שמי שלומד מן הקטנים - שעדיין שכלו מוטבע בחומר
פרק 95
8 דקות
פרק 94
8 דקות
האם ההסתכלות על העולם צריכה לגמד את הערך של החיים בעולם הזה ?

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!