פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

נושא: מסילת ישרים רמח"ל

פרק 114
10 דקות
נתינת עצה שאיננה הגונה
פרק 113
7 דקות
פרק 112
9 דקות
פרק 111
10 דקות
פרק 110
9 דקות
מה שאתה אוכל הופך להיות אתה . אל תהפוך לחתיכת איסור !
פרק 109
15 דקות
מדוע צריך דקדוק גדול כדי להגיע לנקיות בענייני מאכלות אסורים
פרק 108
8 דקות
"ונשמרת מכל דבר רע" - נקיות המחשבה בענייני עריות
פרק 107
12 דקות
לדבר דברים שהצניעות יפה להם - הופך את הפה של האדם לכלי מטונף ומאוס
פרק 106
12 דקות
ניבול פה - לאבד את כשרון החיים שנמצא בדיבור
פרק 105
13 דקות
"קול באשה ערוה" ונקיות בענייני עריות במימד השמיעה
פרק 104
13 דקות
ענייני עריות - נקיות בתחום הדיבור
פרק 103
12 דקות
אסור לשאול בשלום אשה שאיננה אשתו של האדם
פרק 102
14 דקות
איסורי נזיר שבתורה - המקור לתקנות חכמים להרחקה מאיסורים
פרק 101
12 דקות
כל קירבה גופנית אל אשה שאינה אשתו של האדם - אסורה
פרק 100
15 דקות
נקיות האדם בעניני איסורי עריות
פרק 99
10 דקות
פרק 98
39 דקות
פרק 97
26 דקות
פרק 96
20 דקות
פרק 95
14 דקות

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן