He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מסילת ישרים רמח"ל

play3
נתינת עצה שאיננה הגונה
נתינת עצה שאיננה הגונה
מה שאתה אוכל הופך להיות אתה . אל תהפוך לחתיכת איסור !
play3
מה שאתה אוכל הופך להיות אתה . אל תהפוך לחתיכת איסור !
מדוע צריך דקדוק גדול כדי להגיע לנקיות בענייני מאכלות אסורים
play3
מדוע צריך דקדוק גדול כדי להגיע לנקיות בענייני מאכלות אסורים
"ונשמרת מכל דבר רע" – נקיות המחשבה בענייני עריות
play3
"ונשמרת מכל דבר רע" – נקיות המחשבה בענייני עריות
play3
לדבר דברים שהצניעות יפה להם – הופך את הפה של האדם לכלי מטונף ומאוס
לדבר דברים שהצניעות יפה להם – הופך את הפה של האדם לכלי מטונף ומאוס
play3
ניבול פה – לאבד את כשרון החיים שנמצא בדיבור
ניבול פה – לאבד את כשרון החיים שנמצא בדיבור
play3
"קול באשה ערוה" ונקיות בענייני עריות במימד השמיעה
"קול באשה ערוה" ונקיות בענייני עריות במימד השמיעה
play3
ענייני עריות – נקיות בתחום הדיבור
ענייני עריות – נקיות בתחום הדיבור
play3
אסור לשאול בשלום אשה שאיננה אשתו של האדם
אסור לשאול בשלום אשה שאיננה אשתו של האדם
play3
איסורי נזיר שבתורה – המקור לתקנות חכמים להרחקה מאיסורים
איסורי נזיר שבתורה – המקור לתקנות חכמים להרחקה מאיסורים
play3
כל קירבה גופנית אל אשה שאינה אשתו של האדם – אסורה
כל קירבה גופנית אל אשה שאינה אשתו של האדם – אסורה
play3
נקיות האדם בעניני איסורי עריות
נקיות האדם בעניני איסורי עריות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות