He

Fr

Es

Ru

En

נושא: נצח ישראל

play3
סיום הספר נצח ישראל
סיום הספר נצח ישראל
"ולקחתם לכם ביום הראשון , נגלה לכם ראשון , ופורע לכם מן הראשון"
play3
"ולקחתם לכם ביום הראשון , נגלה לכם ראשון , ופורע לכם מן הראשון"
ההצלחה של ישראל בעולם היא הצלחת שמו יתברך
play3
ההצלחה של ישראל בעולם היא הצלחת שמו יתברך
הגאולה האחרונה – נצחית
play3
הגאולה האחרונה – נצחית
אחדות ההפכים –  כיצד הרע הוא חלק מהטוב ומעצים אותו
play3
אחדות ההפכים – כיצד הרע הוא חלק מהטוב ומעצים אותו
ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד
play3
ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד
דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל
play3
דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל
play3
אורריך ארור ומברכיך ברוך
אורריך ארור ומברכיך ברוך
play3
מה טובו אהליך יעקב
מה טובו אהליך יעקב
play3
מברכותיו של בלעם למדים אנו מה היה בלבו על ישראל
מברכותיו של בלעם למדים אנו מה היה בלבו על ישראל
play3
כי לא נחש ביעקב – מעלת ישראל שמקבלים נבואה מה' בעצמו – פרק נח
כי לא נחש ביעקב – מעלת ישראל שמקבלים נבואה מה' בעצמו – פרק נח
play3
ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו – פרק נח
ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו – פרק נח
play3
מי מנה עפר יעקב – מדוע נמשלו ישראל לעפר – פרק נז
מי מנה עפר יעקב – מדוע נמשלו ישראל לעפר – פרק נז
play3
כי מראש צורים אראנו – הנסיון של בלעם לקלל את ישראל מצד התחלתן
כי מראש צורים אראנו – הנסיון של בלעם לקלל את ישראל מצד התחלתן
play3
עדותו של בלעם הרשע על ישראל
עדותו של בלעם הרשע על ישראל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מדוע בלעם התקשר דווקא עם מואב לקלל את ישראל
מדוע בלעם התקשר דווקא עם מואב לקלל את ישראל
play3
מדוע התורה מזכירה את ברכותיו של בלעם הרשע
מדוע התורה מזכירה את ברכותיו של בלעם הרשע
play3
הנחמה הכפולה שבגאולתם של ישראל – פרק נו'
הנחמה הכפולה שבגאולתם של ישראל – פרק נו'
play3
פרק נו – הצד החיובי בפיזורם של ישראל בין האומות
פרק נו – הצד החיובי בפיזורם של ישראל בין האומות