פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

נושא: אורות - זרעונים

פרק 12
55 דקות
זרעונים שיעור אחרון בסדרה - "ערך התחיה" | הרב אורי שרקי
פרק 16
41 דקות
אורות - זרעונים - ייסורים ממרקים | הרב זיו רווה
פרק 11
56 דקות
זרעונים - "נשמת הלאומיות וגופה" | הרב אורי שרקי
פרק 15
43 דקות
אורות - זרעונים - ייסורים ממרקים | הרב זיו רווה
פרק 10
57 דקות
זרעונים - "למלחמת האמונות והדעות" | הרב אורי שרקי
פרק 14
42 דקות
אורות - זרעונים - ייסורים ממרקים | הרב זיו רווה
פרק 9
50 דקות
זרעונים - "יסורים ממרקים" | הרב אורי שרקי
פרק 8
52 דקות
זרעונים - "יסורים ממרקים" | הרב אורי שרקי
פרק 13
41 דקות
אורות - זרעונים - ערך התחייה | הרב זיו רווה
פרק 7
58 דקות
זרעונים - "יסורים ממרקים" | הרב אורי שרקי
פרק 12
41 דקות
אורות - זרעונים - ערך התחייה | הרב זיו רווה
פרק 6
59 דקות
זרעונים - "יסורים ממרקים" | הרב אורי שרקי
פרק 11
40 דקות
אורות - זרעונים - ערך התחייה | הרב זיו רווה
פרק 5
55 דקות
זרעונים - "מעשי יצירה" | הרב אורי שרקי
פרק 10
47 דקות
אורות - זרעונים - נשמת הלאומיות וגופה | הרב זיו רווה
פרק 9
39 דקות
אורות - זרעונים - נשמת הלאומיות וגופה | הרב זיו רווה
פרק 4
55 דקות
זרעונים - "נשמות של עולם התוהו" | הרב אורי שרקי
פרק 3
54 דקות
זרעונים - "חכם עדיף מנביא" | הרב אורי שרקי
פרק 9
45 דקות
אורות - זרעונים - נשמת הלאומיות וגופה | הרב זיו רווה
פרק 8
39 דקות
אורות - זרעונים - נשמת הלאומיות וגופה | הרב זיו רווה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!