He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר המדע

play3
כיצד התחילה העבודה הזרה בעולם
כיצד התחילה העבודה הזרה בעולם
סוף הלכות דעות
play3
סוף הלכות דעות
מי שחטא עליו חבירו
play3
מי שחטא עליו חבירו
באור מצוות התוכחה
play3
באור מצוות התוכחה
ואהבת לרעך כמוך
play3
ואהבת לרעך כמוך
כיצד להתנהג בממון – הלכות דעות פרק חמישי הלכה יב
play3
כיצד להתנהג בממון – הלכות דעות פרק חמישי הלכה יב
play3
הנהגות של תלמידי חכמים – הלכות דעות פרק חמישי הלכה ג
הנהגות של תלמידי חכמים – הלכות דעות פרק חמישי הלכה ג
play3
תזונה נכונה – פרק רביעי הלכה ט
תזונה נכונה – פרק רביעי הלכה ט
play3
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף (חלק א )הלכות דעות פרק ד הלכה א
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף (חלק א )הלכות דעות פרק ד הלכה א
play3
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף – (חלק ב) הלכות דעות פרק רביעי הלכה א
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף – (חלק ב) הלכות דעות פרק רביעי הלכה א
play3
"צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כלם לידע את השם " – הלכות דעות פרק ג הלכה ב
"צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כלם לידע את השם " – הלכות דעות פרק ג הלכה ב
play3
"לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצב ואונן " – הלכות דעות פרק ב הלכה ז
"לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצב ואונן " – הלכות דעות פרק ב הלכה ז
play3
לעולם ירבה אדם בשתיקה – הלכות דעות פרק ב הלכה ד
לעולם ירבה אדם בשתיקה – הלכות דעות פרק ב הלכה ד
play3
כיצד ירגיל האדם את עצמו בדעות הטובות – הלכות דעות פרק א הלכה ז
כיצד ירגיל האדם את עצמו בדעות הטובות – הלכות דעות פרק א הלכה ז
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הלכות דעות פרק א הלכה ג
הלכות דעות פרק א הלכה ג
play3
"דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם …" – הלכות דעות פרק א
"דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם …" – הלכות דעות פרק א
play3
דברי הפורענות שהנביא אומר – הלכות יסודי התורה פרק י
דברי הפורענות שהנביא אומר – הלכות יסודי התורה פרק י
play3
"אם עקר הנביא דבר מדברי התורה … " – הלכות יסודי התורה פרק ט הלכה ד
"אם עקר הנביא דבר מדברי התורה … " – הלכות יסודי התורה פרק ט הלכה ד