He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שמונה פרקים

play3
מהן המידות
מהן המידות
מהו ה'אמצע' בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?
play3
מהו ה'אמצע' בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?
הקשר בין המחיצות למידות הרעות
play3
הקשר בין המחיצות למידות הרעות
המחיצות השונות מבעדן משיגים הנביאים את הקב"ה
play3
המחיצות השונות מבעדן משיגים הנביאים את הקב"ה
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – אנשים ישרים גם יותר מאושרים
play3
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – אנשים ישרים גם יותר מאושרים
ההפרש בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו
play3
ההפרש בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו
אדם שכל חייו מתנהלים על פי המועיל קרובה דרגתו לדרגת הנביא
play3
אדם שכל חייו מתנהלים על פי המועיל קרובה דרגתו לדרגת הנביא
play3
גם כשאדם מנהיג את עצמו לפי המועיל צריך שהתועלת תביא  לדעת ה'
גם כשאדם מנהיג את עצמו לפי המועיל צריך שהתועלת תביא לדעת ה'
play3
ההבחנה אם אדם מתנהל על פי הדעת – אם הוא בוחר במועיל על פני הערב
ההבחנה אם אדם מתנהל על פי הדעת – אם הוא בוחר במועיל על פני הערב
play3
האדם צריך לשעבד את כוחות חייו אל הדעת והדעת להשגת הבורא יתברך
האדם צריך לשעבד את כוחות חייו אל הדעת והדעת להשגת הבורא יתברך
play3
לאור ולשם מימוש אילו ערכים צריך השכל לנהל את האדם ?
לאור ולשם מימוש אילו ערכים צריך השכל לנהל את האדם ?
play3
הנטיה מדרך האמצע היא רק הוראה זמנית אבל האידיאל הוא העמדה הממוצעת בכל מידה
הנטיה מדרך האמצע היא רק הוראה זמנית אבל האידיאל הוא העמדה הממוצעת בכל מידה
play3
הטעות שבקצוות הרוחניות המושפעות מהחוץ
הטעות שבקצוות הרוחניות המושפעות מהחוץ
play3
מהו הביטוי של שלמות התורה הכוללת את כל החלקים במציאות
מהו הביטוי של שלמות התורה הכוללת את כל החלקים במציאות
play3
דרך החסידים בתיקון המידות
דרך החסידים בתיקון המידות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
איך קונים את המידות של דרך האמצע?
איך קונים את המידות של דרך האמצע?
play3
עלול להיות טשטוש שיגרום לחשוב על מידה רעה שהיא מידה טובה אחרת
עלול להיות טשטוש שיגרום לחשוב על מידה רעה שהיא מידה טובה אחרת
play3
המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שתי הקצוות ששתיהן רע
המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שתי הקצוות ששתיהן רע
play3
מהי הדרך הטובה שילך בה האדם?
מהי הדרך הטובה שילך בה האדם?