He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שמונה פרקים

מהו ה'אמצע' בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?
play3
מהו ה'אמצע' בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?
הקשר בין המחיצות למידות הרעות
play3
הקשר בין המחיצות למידות הרעות
המחיצות השונות מבעדן משיגים הנביאים את הקב"ה
play3
המחיצות השונות מבעדן משיגים הנביאים את הקב"ה
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – אנשים ישרים גם יותר מאושרים
play3
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה – אנשים ישרים גם יותר מאושרים
ההפרש בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו
play3
ההפרש בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו
אדם שכל חייו מתנהלים על פי המועיל קרובה דרגתו לדרגת הנביא
play3
אדם שכל חייו מתנהלים על פי המועיל קרובה דרגתו לדרגת הנביא
גם כשאדם מנהיג את עצמו לפי המועיל צריך שהתועלת תביא  לדעת ה'
play3
גם כשאדם מנהיג את עצמו לפי המועיל צריך שהתועלת תביא לדעת ה'
ההבחנה אם אדם מתנהל על פי הדעת – אם הוא בוחר במועיל על פני הערב
play3
ההבחנה אם אדם מתנהל על פי הדעת – אם הוא בוחר במועיל על פני הערב
האדם צריך לשעבד את כוחות חייו אל הדעת והדעת להשגת הבורא יתברך
play3
האדם צריך לשעבד את כוחות חייו אל הדעת והדעת להשגת הבורא יתברך
לאור ולשם מימוש אילו ערכים צריך השכל לנהל את האדם ?
play3
לאור ולשם מימוש אילו ערכים צריך השכל לנהל את האדם ?
הנטיה מדרך האמצע היא רק הוראה זמנית אבל האידיאל הוא העמדה הממוצעת בכל מידה
play3
הנטיה מדרך האמצע היא רק הוראה זמנית אבל האידיאל הוא העמדה הממוצעת בכל מידה
הטעות שבקצוות הרוחניות המושפעות מהחוץ
play3
הטעות שבקצוות הרוחניות המושפעות מהחוץ
מהו הביטוי של שלמות התורה הכוללת את כל החלקים במציאות
play3
מהו הביטוי של שלמות התורה הכוללת את כל החלקים במציאות
דרך החסידים בתיקון המידות
play3
דרך החסידים בתיקון המידות
איך קונים את המידות של דרך האמצע?
play3
איך קונים את המידות של דרך האמצע?
עלול להיות טשטוש שיגרום לחשוב על מידה רעה שהיא מידה טובה אחרת
play3
עלול להיות טשטוש שיגרום לחשוב על מידה רעה שהיא מידה טובה אחרת
המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שתי הקצוות ששתיהן רע
play3
המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שתי הקצוות ששתיהן רע
מהי הדרך הטובה שילך בה האדם?
play3
מהי הדרך הטובה שילך בה האדם?
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון