פרשת: כי תשא | הדלקת נרות: 16:57 | הבדלה: 18:14 (ירושלים) 

נושא: שמונה פרקים

41 דקות
מהן המידות
46 דקות
מהו ה'אמצע' בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?
פרק 29
37 דקות
הקשר בין המחיצות למידות הרעות
פרק 28
43 דקות
המחיצות השונות מבעדן משיגים הנביאים את הקב"ה
פרק 27
39 דקות
אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה - אנשים ישרים גם יותר מאושרים
פרק 26
48 דקות
ההפרש בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו
פרק 25
42 דקות
אדם שכל חייו מתנהלים על פי המועיל קרובה דרגתו לדרגת הנביא
פרק 24
47 דקות
גם כשאדם מנהיג את עצמו לפי המועיל צריך שהתועלת תביא לדעת ה'
פרק 23
49 דקות
ההבחנה אם אדם מתנהל על פי הדעת - אם הוא בוחר במועיל על פני הערב
פרק 22
15 דקות
האדם צריך לשעבד את כוחות חייו אל הדעת והדעת להשגת הבורא יתברך
פרק 21
38 דקות
לאור ולשם מימוש אילו ערכים צריך השכל לנהל את האדם ?
פרק 20
51 דקות
הנטיה מדרך האמצע היא רק הוראה זמנית אבל האידיאל הוא העמדה הממוצעת בכל מידה
פרק 19
45 דקות
הטעות שבקצוות הרוחניות המושפעות מהחוץ
פרק 18
40 דקות
מהו הביטוי של שלמות התורה הכוללת את כל החלקים במציאות
פרק 17
47 דקות
דרך החסידים בתיקון המידות
פרק 16
57 דקות
איך קונים את המידות של דרך האמצע?
פרק 15
48 דקות
עלול להיות טשטוש שיגרום לחשוב על מידה רעה שהיא מידה טובה אחרת
פרק 14
52 דקות
המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שתי הקצוות ששתיהן רע
פרק 13
50 דקות
מהי הדרך הטובה שילך בה האדם?
פרק 12
55 דקות
מהם הרבדים הפנימיים הכי משפיעים על הפעולות?

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן