Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עין אי"ה

ביעור הרעות הטבעיות מהנפש לעומת ההתרוממות במעלות נשגבות
play3
ביעור הרעות הטבעיות מהנפש לעומת ההתרוממות במעלות נשגבות
ענייני תשובה
play3
ענייני תשובה
צרות הגלות שומרות על צביון האומה ועל כללותה
play3
צרות הגלות שומרות על צביון האומה ועל כללותה
השחוק במילואו מביע שביעות רצון כאילו כל המציאות מושלמת ואין בה חסרונות
play3
השחוק במילואו מביע שביעות רצון כאילו כל המציאות מושלמת ואין בה חסרונות
משמעות קריאת השם ‘אדון’ כלפי הקב”ה
play3
משמעות קריאת השם ‘אדון’ כלפי הקב”ה
הרב יורם אליהו: הדרך הנכונה – חינוך באהבה
play3
הרב יורם אליהו: הדרך הנכונה – חינוך באהבה
“כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו” – מדוע ?
play3
“כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו” – מדוע ?
כל אדם שיש בו יראת שמיים – דברים נשמעים
play3
כל אדם שיש בו יראת שמיים – דברים נשמעים
מעלת המשמח חתן וכלה
play3
מעלת המשמח חתן וכלה
נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים
play3
נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים
מעלת תפילת המנחה ומעלת שמחת חתן וכלה
play3
מעלת תפילת המנחה ומעלת שמחת חתן וכלה
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק ב’
play3
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק ב’
“אני רוצה לדעת הכל” – אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
play3
“אני רוצה לדעת הכל” – אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
כדי לקבל השפחה רוחנית צריך האדם להמתין שתסור ממנו עייפותו וחולשתו
play3
כדי לקבל השפחה רוחנית צריך האדם להמתין שתסור ממנו עייפותו וחולשתו
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק א’
play3
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק א’
חם באתר
play3
בית המדרש
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
58 דקות
play3
בית המדרש
חישובי הקץ וקץ המשיח – הרב אייל ורד
חישובי הקץ וקץ המשיח - הרב אייל ורד
41 דקות
play3
בית המדרש
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
מהם חלקי התורה המכונים פרד”ס ומוסר העבודה של הרמב”ם – הרב אורי שרקי
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
ניוזלטר
שו”ת
Shape-2
בית המדרש
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
חזות וממשות: מאמר מאת הרב זקס לפרשת מקץ
play3
בית המדרש
הלומד על מנת לקנתר – נח לו שלא נברא
הלומד על מנת לקנתר - נח לו שלא נברא
play3
נשים
“בחלום אדבר בו” – שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד”ר חן בוחבוט
"בחלום אדבר בו" - שיעור לנשים בנושא חלומות מאת הרבנית ד"ר חן בוחבוט
Shape-7
מוזיקה
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר