He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עין אי"ה

ביעור הרעות הטבעיות מהנפש לעומת ההתרוממות במעלות נשגבות
play3
ביעור הרעות הטבעיות מהנפש לעומת ההתרוממות במעלות נשגבות
ענייני תשובה
play3
ענייני תשובה
צרות הגלות שומרות על צביון האומה ועל כללותה
play3
צרות הגלות שומרות על צביון האומה ועל כללותה
השחוק במילואו מביע שביעות רצון כאילו כל המציאות מושלמת ואין בה חסרונות
play3
השחוק במילואו מביע שביעות רצון כאילו כל המציאות מושלמת ואין בה חסרונות
משמעות קריאת השם 'אדון' כלפי הקב"ה
play3
משמעות קריאת השם 'אדון' כלפי הקב"ה
play3
הרב יורם אליהו: הדרך הנכונה – חינוך באהבה
"כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" – מדוע ?
play3
"כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" – מדוע ?
כל אדם שיש בו יראת שמיים – דברים נשמעים
play3
כל אדם שיש בו יראת שמיים – דברים נשמעים
מעלת המשמח חתן וכלה
play3
מעלת המשמח חתן וכלה
נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים
play3
נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים
מעלת תפילת המנחה ומעלת שמחת חתן וכלה
play3
מעלת תפילת המנחה ומעלת שמחת חתן וכלה
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק ב'
play3
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק ב'
"אני רוצה לדעת הכל" – אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
play3
"אני רוצה לדעת הכל" – אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
כדי לקבל השפחה רוחנית צריך האדם להמתין שתסור ממנו עייפותו וחולשתו
play3
כדי לקבל השפחה רוחנית צריך האדם להמתין שתסור ממנו עייפותו וחולשתו
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק א'
play3
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק א'
חם באתר
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
play3
בית המדרש
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול – הרב יוני לביא
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול - הרב יוני לביא
30 דקות
play3
מגזין
מחורבות גוש קטיף לצמיחה מסחררת: ראיון עם מוטי שומרון ראש מכון התורה והארץ
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?