He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עין אי"ה

play3
ביעור הרעות הטבעיות מהנפש לעומת ההתרוממות במעלות נשגבות
ביעור הרעות הטבעיות מהנפש לעומת ההתרוממות במעלות נשגבות
ענייני תשובה
play3
ענייני תשובה
צרות הגלות שומרות על צביון האומה ועל כללותה
play3
צרות הגלות שומרות על צביון האומה ועל כללותה
השחוק במילואו מביע שביעות רצון כאילו כל המציאות מושלמת ואין בה חסרונות
play3
השחוק במילואו מביע שביעות רצון כאילו כל המציאות מושלמת ואין בה חסרונות
משמעות קריאת השם 'אדון' כלפי הקב"ה
play3
משמעות קריאת השם 'אדון' כלפי הקב"ה
play3
אמון ואהבה כמובילי ההצלחה בחינוך
אמון ואהבה כמובילי ההצלחה בחינוך
play3
"כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" – מדוע ?
"כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו" – מדוע ?
play3
כל אדם שיש בו יראת שמיים – דברים נשמעים
כל אדם שיש בו יראת שמיים – דברים נשמעים
play3
מעלת המשמח חתן וכלה
מעלת המשמח חתן וכלה
play3
נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים
נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים
play3
מעלת תפילת המנחה ומעלת שמחת חתן וכלה
מעלת תפילת המנחה ומעלת שמחת חתן וכלה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק ב'
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק ב'
play3
"אני רוצה לדעת הכל" – אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
"אני רוצה לדעת הכל" – אבל יש דברים שטוב שאיננו יודעים
play3
כדי לקבל השפחה רוחנית צריך האדם להמתין שתסור ממנו עייפותו וחולשתו
כדי לקבל השפחה רוחנית צריך האדם להמתין שתסור ממנו עייפותו וחולשתו
play3
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק א'
מדוע עבודה זרה מטמאה כנדה דווקא ? – חלק א'