He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שם משמואל

play3
הרמזים של ארבעת המינים , ענוה והכנעה , התורה מגינה על האדם
הרמזים של ארבעת המינים , ענוה והכנעה , התורה מגינה על האדם
עבודת יום הכיפורים ועניין הקטורת
play3
עבודת יום הכיפורים ועניין הקטורת
כיצד זוכים לברכה ?
play3
כיצד זוכים לברכה ?
גם לבן הרשע יש אחיזה בתורה
play3
גם לבן הרשע יש אחיזה בתורה
הכנה לראש השנה
play3
הכנה לראש השנה
"לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" – השתוקקות ישראל לקיים המצות
play3
"לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" – השתוקקות ישראל לקיים המצות
התורה בשביל ישראל
play3
התורה בשביל ישראל
play3
מתוך הריחוק מהרע – זוכים להתקרבות להקב"ה
מתוך הריחוק מהרע – זוכים להתקרבות להקב"ה
play3
תכלית עבודת ה' היא הדבקות בבורא וכל המצוות הן עצות איך להגיע לדבקות זו
תכלית עבודת ה' היא הדבקות בבורא וכל המצוות הן עצות איך להגיע לדבקות זו
play3
מעלת השבת ופעולתה על האדם
מעלת השבת ופעולתה על האדם
play3
מעלת התפילה וכוחה של תשובה
מעלת התפילה וכוחה של תשובה
play3
ידיעת החטא מביאה לתשובה , ענייני הצומות ותשעה באב
ידיעת החטא מביאה לתשובה , ענייני הצומות ותשעה באב
play3
למהותו של חודש אב
למהותו של חודש אב
play3
קדושת הפה – ככלי שרת
קדושת הפה – ככלי שרת
play3
תכליתם של ישראל – לעבוד את ה' יתברך
תכליתם של ישראל – לעבוד את ה' יתברך
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
העלאת החומריות לבחינת שמיים
העלאת החומריות לבחינת שמיים
play3
ענותנותו של אהרן הכהן
ענותנותו של אהרן הכהן
play3
זכותינו על ארץ ישראל – נצחית
זכותינו על ארץ ישראל – נצחית