Рассказы раби Нахмана

Рассказы раби Нахмана из Браслава.

поделиться

1.      משל: מלך גדול ובן יחיד: בורא עולם ואדם הראשון – ירודה לצורך עליה.

2.      משל: ילדים קטנים, שהלכו לאיבוד ביער – דורות של גלות ישראל.

3.      סיפור של הקבצן הראשון העיוור – חכמים במגדל של כל טוב אחרי סערה גדולה ושבירת הספינות.

4.      החכמים מספרים, מי זוכר יותר טוב, מה שהיה קודם.

5.      שאלה של התלמידים – למה הילדים צריכים להיות דומים לנכים ?