פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:07 | הבדלה: 20:30 (ירושלים) 

תמונה-הרב-רונן

הרב רונן טמיר

סדרות של הרב:

סדרות