He

Fr

Es

Ru

En

הרב ראובן ששון

עוד מהרב ראובן ששון

play3
בית המדרש
חיים בלי חמץ: לנקות את הנשמה מבפנים
אורו של ניסן, חג הפסח והזיקה העמוקה בין ניסן ותשרי
play3
בית המדרש
"אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עימה"
78 דקות
play3
בית המדרש
התפילה והשפעת ההורים. שמחה נכונה מגשמיות ככלי לרוחניות
15 דקות
play3
בית המדרש
מהות חיי האדם והיחס אל המוות לפי הפנימיות
15 דקות
play3
בית המדרש
מעשה אבות סימן לבנים אורו של אברהם וסוד מסעותיו
15 דקות
play3
בית המדרש
פתיחה למסכת אבות