פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:00 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

הרב אליהו אלקסלסי

סדרות של הרב:

סדרות