He

Fr

Es

Ru

En

ר' דוד צוהר

עוד מר' דוד צוהר

play3
בית המדרש
מסכת בכורות דף לג'
מסכת בכורות דף לג'
60 דקות
play3
בית המדרש
מסכת מנחות דף יח'
מסכת מנחות דף יח'
58 דקות
play3
בית המדרש
מסכת זבחים דף קי'
מסכת זבחים דף קי'
70 דקות
play3
בית המדרש
מסכת זבחים דף קד'
מסכת זבחים דף קד'
71 דקות
play3
בית המדרש
מסכת זבחים דף צג'
מסכת זבחים דף צג'
67 דקות
play3
בית המדרש
מסכת שבועות – דף ח'
מסכת שבועות - דף ח'
69 דקות
play3
בית המדרש
מסכת בבא בתרא דף קסה'
מסכת בבא בתרא דף קסה'
63 דקות
play3
בית המדרש
מסכת בבא קמא דף פט'
מסכת בבא קמא דף פט'
71 דקות
play3
בית המדרש
מסכת יומא דף סט'
מסכת יומא דף סט'
61 דקות
play3
בית המדרש
מסכת עירובין דף פט'
מסכת עירובין דף פט'
70 דקות