He

Fr

Es

Ru

En

הרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל

עוד מהרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל

play3
בית המדרש
סוד שרפי קודש: תיעוד ביקור נדיר של הרב מרדכי אליהו זצ"ל והרב אברהם שפירא זצ"ל אצל הרבי מלובביץ'
סוד שרפי קודש: תיעוד ביקור נדיר של הרב מרדכי אליהו זצ''ל והרב אברהם שפירא זצ''ל אצל הרבי מלובביץ'
96 דקות