He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של יורם שיאון זצ''ל

play3
בית המדרש
מסכת בבא מציעא דף צט'
61 דקות
play3
בית המדרש
מסכת גיטין דף נב ע"א
71 דקות
play3
בית המדרש
מסכת נזיר דף יב'
64 דקות
play3
בית המדרש
מתחילים מסכת כתובות - דף ב' ע"א
65 דקות
play3
בית המדרש
מסכת מגילה דף יד'
56 דקות
play3
בית המדרש
מסכת מגילה דף יג'
73 דקות
play3
בית המדרש
מסכת תמורה דף יז'
70 דקות
play3
בית המדרש
מסכת בכורות דף ד' ע"א
56 דקות
play3
בית המדרש
machon
מסכת זבחים דף ע'
73 דקות
play3
בית המדרש
מסכת עבודה זרה דף סט'
71 דקות
דילוג לתוכן