Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של יורם שיאון זצ''ל

play3
בית המדרש
מסכת בבא מציעא דף צט’
מסכת בבא מציעא דף צט'
61 דקות
play3
בית המדרש
מסכת גיטין דף נב ע”א
מסכת גיטין דף נב ע"א
71 דקות
play3
בית המדרש
מסכת נזיר דף יב’
מסכת נזיר דף יב'
64 דקות
play3
בית המדרש
מתחילים מסכת כתובות – דף ב’ ע”א
מתחילים מסכת כתובות - דף ב' ע"א
65 דקות
play3
בית המדרש
מסכת מגילה דף יד’
מסכת מגילה דף יד'
56 דקות
play3
בית המדרש
מסכת מגילה דף יג’
מסכת מגילה דף יג'
73 דקות
play3
בית המדרש
מסכת תמורה דף יז’
מסכת תמורה דף יז'
70 דקות
play3
בית המדרש
מסכת בכורות דף ד’ ע”א
מסכת בכורות דף ד' ע"א
56 דקות
play3
בית המדרש
מסכת זבחים דף ע’
מסכת זבחים דף ע'
73 דקות
play3
בית המדרש
מסכת עבודה זרה דף סט’
מסכת עבודה זרה דף סט'
71 דקות