He

Fr

Es

Ru

En

הרב חגי ניר

עוד מהרב חגי ניר

play3
בית המדרש
שמחת האישה – שמחת הבית – שיעור שלישי בסדרה
שמחת האישה - שמחת הבית - שיעור שלישי בסדרה
51 דקות
play3
בית המדרש
"שכינה ביניהם" – בניית עם ישראל
"שכינה ביניהם" - בניית עם ישראל
63 דקות
play3
בית המדרש
הכרת הנפש וצרכי האישה – שיעור שני בסדרה
הכרת הנפש וצרכי האישה - שיעור שני בסדרה
64 דקות
play3
בית המדרש
למה להתחתן – שיעור ראשון בסדרה
למה להתחתן - שיעור ראשון בסדרה
62 דקות