He

Fr

Es

Ru

En

מר ג'קי לוי

עוד ממר ג'קי לוי

play3
בית המדרש
חנוכת בית המדרש ע"ש הרב יאיר אוריאל בבית שאן – ראש עיריית בית שאן מר ג'קי לוי
חנוכת בית המדרש ע"ש הרב יאיר אוריאל בבית שאן - ראש עיריית בית שאן מר ג'קי לוי
6 דקות