Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב יעקב שפירא

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב יעקב שפירא

play3
בית המדרש
סדר קדימה במתן הלוואה
סדר קדימה במתן הלוואה
38 דקות
play3
בית המדרש
“והגדת לבנך” – כיצד?
"והגדת לבנך" - כיצד?
34 דקות
play3
בית המדרש
בישולי נכרים
בישולי נכרים
15 דקות
play3
בית המדרש
עיסוק ההלכה  בכל תחומי החיים
עיסוק ההלכה בכל תחומי החיים
19 דקות
play3
בית המדרש
עצרת זכרון במלאת שנה לרצח ב’מרכז הרב’
עצרת זכרון במלאת שנה לרצח ב'מרכז הרב'
160 דקות
play3
בית המדרש
תרומות של נכרים לבנין התורה והארץ
תרומות של נכרים לבנין התורה והארץ
27 דקות
play3
בית המדרש
ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך
ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך
20 דקות
play3
בית המדרש
אודה ה’ בכל לבב בסוד ישרים ועדה
אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה
22 דקות
play3
בית המדרש
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
25 דקות
play3
בית המדרש
העצרת החגיגית של יום ירושלים בישיבת מרכז הרב – הרב יעקב שפירא
העצרת החגיגית של יום ירושלים בישיבת מרכז הרב - הרב יעקב שפירא
16 דקות