He

Fr

Es

Ru

En

הרב מיכה הלוי

עוד מהרב מיכה הלוי

play3
בית המדרש
הנגשת התורה לציבור או קרוב הבריות לתורה ?
הנגשת התורה לציבור או קרוב הבריות לתורה ?
28 דקות
play3
בית המדרש
מסורת הגיור ברבנות
מסורת הגיור ברבנות
45 דקות
play3
בית המדרש
לסדרו של הלילה
לסדרו של הלילה
58 דקות
play3
בית המדרש
דברי פתיחה
דברי פתיחה
14 דקות
play3
בית המדרש
קלקול ותיקון במלאכת שבת
קלקול ותיקון במלאכת שבת
62 דקות