He

Fr

Es

Ru

En

מר דוד בן ניסן

עוד ממר דוד בן ניסן

play3
בית המדרש
קנה תוצרת הארץ – פינה מספר 19
קנה תוצרת הארץ - פינה מספר 19
7 דקות
play3
בית המדרש
פרסומים לקניית טלפונים סלולריים – פינה מספר 20
פרסומים לקניית טלפונים סלולריים - פינה מספר 20
15 דקות
play3
בית המדרש
התכוננות נפשית לקראת מיתון- פינה מספר 16
התכוננות נפשית לקראת מיתון- פינה מספר 16
14 דקות
play3
בית המדרש
והיה אם חלילה פוטרת – פינה מספר 17
והיה אם חלילה פוטרת - פינה מספר 17
17 דקות
play3
בית המדרש
מס הכנסה – פינה מספר 18
מס הכנסה - פינה מספר 18
14 דקות
play3
בית המדרש
שיעורים פרטיים לתלמידי בית הספר – פינה מספר 14
שיעורים פרטיים לתלמידי בית הספר - פינה מספר 14
18 דקות
play3
בית המדרש
תכנון כלכלי לחורף – פינה מספר 15
תכנון כלכלי לחורף - פינה מספר 15
17 דקות
play3
בית המדרש
קניות לחגים – פינה עשירית בסדרה
קניות לחגים - פינה עשירית בסדרה
8 דקות
play3
ילדים
ילדים – במגרש המשחקים או בקניון – פינה מספר 12 בסדרה
ילדים - במגרש המשחקים או בקניון - פינה מספר 12 בסדרה
14 דקות
play3
בית המדרש
בילוים וקניונים – פינה מספר 11 בסדרה
בילוים וקניונים - פינה מספר 11 בסדרה
10 דקות