He

Fr

Es

Ru

En

הראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל

עוד מהראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל

play3
בית המדרש
"גדול אתה ועושה נפלאות" - הרב עובדיה יוסף זצ"ל מספר על הבבא סאלי זצ"ל
6 דקות
play3
בית המדרש
קריאת הרב עובדיה יוסף לשחרורו של יהונתן פולארד
1 דקות
play3
בית המדרש
פדיון שבויים
פדיון שבויים
22 דקות
play3
בית המדרש
"צריך לדעת איפה הנשמות הולכות" – דברי הספד לשמונת הקדושים שנרצחו בישיבת מרכז הרב
"צריך לדעת איפה הנשמות הולכות" - דברי הספד לשמונת הקדושים שנרצחו בישיבת מרכז הרב
24 דקות
play3
בית המדרש
מעלת זיכוי הרבים והחיוב לעסוק בו
מעלת זיכוי הרבים והחיוב לעסוק בו
3 דקות
play3
בית המדרש
קדושתה של ירושלים
קדושתה של ירושלים
23 דקות