He

Fr

Es

Ru

En

הרב יהושוע מגנס

עוד מהרב יהושוע מגנס

play3
בית המדרש
אזכרת יום השלושים לרב אלישע וישליצקי זצ"ל
אזכרת יום השלושים לרב אלישע וישליצקי זצ"ל
13 דקות
play3
בית המדרש
בניין בית המקדש – כיצד ייבנה
בניין בית המקדש - כיצד ייבנה
39 דקות
play3
בית המדרש
מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
24 דקות
play3
בית המדרש
צמיחה ממלחמה – הרב יהושוע מגנס
צמיחה ממלחמה - הרב יהושוע מגנס
32 דקות