He

Fr

Es

Ru

En

הרב ניר יעקב מס

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב ניר יעקב מס

play3
בית המדרש
קיום מצות בציווי
55 דקות
play3
בית המדרש
"אדם צריך לשים עצמו כבשר לפני קונו" - ביאור העניין
24 דקות
play3
האם יש אנשים מאושרים
63 דקות
play3
בית המדרש
מי אני בעצם ?
57 דקות
play3
בית המדרש
שלמות העבודה לרצון ה' בלבד
67 דקות
play3
בית המדרש
שמחה במצווה או בשכר המצוה
47 דקות
play3
בית המדרש
ראשית העבודה המוסרית - קודם כל תודה רבה
52 דקות
play3
בית המדרש
כל הכרת הטובה ומעלות העבודה מאהבה
51 דקות
play3
בית המדרש
קבלת החלטות נכונה במצב של נגיעה אישית בדבר
55 דקות
play3
בית המדרש
פרסומי - מצוה
57 דקות
דילוג לתוכן