He

Fr

Es

Ru

En

אלידע בר שאול

עוד מאלידע בר שאול

play3
בית המדרש
הצטרפו אלינו: סיור וירטואלי אל בית הכנסת שמספק הצצה לפועלם של לוחמי המחתרות
הצטרפו אלינו: סיור וירטואלי אל בית הכנסת שמספק הצצה לפועלם של לוחמי המחתרות
25 דקות
play3
בית המדרש
לכבוד יום פטירתו: תיעוד סיור מיוחד עם אלידע  בר שאול בעקבות ר' אריה לוין
לכבוד יום פטירתו: תיעוד סיור מיוחד עם אלידע בר שאול בעקבות ר' אריה לוין
95 דקות