He

Fr

Es

Ru

En

הרב נתנאל פרנקנטל

עוד מהרב נתנאל פרנקנטל

play3
בית המדרש
ערכים, שאיפות, אמונות ודעות של הבחור והבחורה המשתדכים
ערכים, שאיפות, אמונות ודעות של הבחור והבחורה המשתדכים
84 דקות
play3
בית המדרש
ההחלטה לאחר הדייט הראשון בנוגע להמשך הקשר
ההחלטה לאחר הדייט הראשון בנוגע להמשך הקשר
50 דקות
play3
בית המדרש
דייט ראשון, האם זה מתאים, חיזור, היחס לשדכן
דייט ראשון, האם זה מתאים, חיזור, היחס לשדכן
83 דקות
play3
בית המדרש
כלים ויסודות לצורך קידום קשר עד להחלטה
כלים ויסודות לצורך קידום קשר עד להחלטה
176 דקות
play3
בית המדרש
ראש השנה – יום המלכת ה' בעולם
ראש השנה - יום המלכת ה' בעולם
51 דקות