He

Fr

Es

Ru

En

הרב דוד אביחיל

עוד מהרב דוד אביחיל

play3
בית המדרש
יסוד האש
יסוד האש
54 דקות
play3
בית המדרש
מהות העץ
מהות העץ
53 דקות
play3
בית המדרש
יסוד הרוח
יסוד הרוח
53 דקות
play3
בית המדרש
יסוד המים
יסוד המים
57 דקות
play3
בית המדרש
יסוד העפר
יסוד העפר
53 דקות
play3
בית המדרש
המצבים השונים שבהם מופיע החומר
המצבים השונים שבהם מופיע החומר
54 דקות
play3
בית המדרש
משמעות כוחות החיכוך והתנועה בטבע וברוח
משמעות כוחות החיכוך והתנועה בטבע וברוח
52 דקות
play3
בית המדרש
המשמעות העמוקה של חוק שימור האנרגיה והקשר לניסים
המשמעות העמוקה של חוק שימור האנרגיה והקשר לניסים
51 דקות
play3
בית המדרש
שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה – התבוננות בבריאה להכרת הבורא
שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה - התבוננות בבריאה להכרת הבורא
50 דקות
play3
בית המדרש
עניינו של כח המשיכה
עניינו של כח המשיכה
59 דקות