He

Fr

Es

Ru

En

צביקה ארזי

עוד מצביקה ארזי

play3
בית המדרש
אסיפת הורים במכון מאיר
אסיפת הורים במכון מאיר
72 דקות
play3
בית המדרש
סקירה היסטורית שקדמה למלחמת ששת הימים
סקירה היסטורית שקדמה למלחמת ששת הימים
54 דקות
play3
בית המדרש
סקירה היסטורית של תקופת ראשית המדינה ממלחמת יום העצמאות עד מבצע קדש
סקירה היסטורית של תקופת ראשית המדינה ממלחמת יום העצמאות עד מבצע קדש
27 דקות
play3
בית המדרש
יום העצמאות תשכ"ו
יום העצמאות תשכ"ו
1 דקות
play3
בית המדרש
התפתחות תנועת ההתנגדות הערבית במאה האחרונה
התפתחות תנועת ההתנגדות הערבית במאה האחרונה
55 דקות