Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב יגאל שפרן

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב יגאל שפרן

play3
בית המדרש
סוגיות ברפואה בהלכה
סוגיות ברפואה בהלכה
68 דקות
play3
בית המדרש
מה בין שמואל לירושלים
מה בין שמואל לירושלים
48 דקות
play3
בית המדרש
וחזרה המלכות לישראל יתר על מאתיים שנה – מעלת המלכות בישראל
וחזרה המלכות לישראל יתר על מאתיים שנה - מעלת המלכות בישראל
59 דקות