פרשת יתרו | הדלקת נרות: 16:41 | הבדלה: 17:59 (ירושלים)

הרב מרדכי כהן

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב מרדכי כהן

112 דקות
112 דקות
117 דקות
118 דקות