פרשת: ויקהל | הדלקת נרות: 17:02 | הבדלה: 18:19 (ירושלים) 

הרב מרדכי כהן

סדרות של הרב:

סדרות