Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב חיים דרוקמן

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב חיים דרוקמן

play3
בית המדרש
ברוך שבחר בו ובמשנתו
ברוך שבחר בו ובמשנתו
28 דקות
play3
בית המדרש
בשוב ה’ את שיבת ציון היינו כחולמים…’
בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים...'
45 דקות
play3
בית המדרש
מדינת ישראל- מצוות עשה מדאורייתא
מדינת ישראל- מצוות עשה מדאורייתא
37 דקות
play3
בית המדרש
“וישמע אברם כי נשבה אחיו “
"וישמע אברם כי נשבה אחיו "
18 דקות
play3
בית המדרש
משמעות הצום בימינו
משמעות הצום בימינו
13 דקות
play3
בית המדרש
דמותו של מנהיג
דמותו של מנהיג
11 דקות
play3
בית המדרש
הקנאה מוציאה את האדם מן העולם
הקנאה מוציאה את האדם מן העולם
10 דקות
play3
בית המדרש
חסד התשובה
37 דקות
play3
בית המדרש
המעבר בין יום הכיפורים לחג הסוכות
25 דקות
play3
בית המדרש
ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע.. ובחרת בחיים
26 דקות