He

Fr

Es

Ru

En

הרב נתנאל ברקוביץ'

עוד מהרב נתנאל ברקוביץ'

Shape-2
שו"ת
שאלה:האם מותר לפרוט כסף מקופת צדקה כאשר הפריטה היא לצורך מצווה?
שאלה:האם מותר לפרוט כסף מקופת צדקה כאשר הפריטה היא לצורך מצווה?
Shape-2
שו"ת
שאלה:האם מותר להכין פודינג בשבת לדיירי הבית הסיעודי?
שאלה:האם מותר להכין פודינג בשבת לדיירי הבית הסיעודי?
Shape-2
שו"ת
שאלה: האם מותר לגבות את חובו על ידי חברת גביה כאשר הם גובים מן החייב יותר מהחוב?
שאלה: האם מותר לגבות את חובו על ידי חברת גביה כאשר הם גובים מן החייב יותר מהחוב?
Shape-2
שו"ת
שאלה: האם שום שנחתך בסכין בשרי ונכתש הופך את הכותש לבשרי?
שאלה: האם שום שנחתך בסכין בשרי ונכתש הופך את הכותש לבשרי?
Shape-2
שו"ת
שאלה: מי שנשברה לו היד והיא מגובסת מה יעשה עם הנחת תפילין של יד?
שאלה: מי שנשברה לו היד והיא מגובסת מה יעשה עם הנחת תפילין של יד?