פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

תמונה פייגלין מתוקן. קרדיט - נריה יונה (1)

אריאל פייגלין

סדרות של הרב:

סדרות