פרשת: כי תשא | הדלקת נרות: 16:57 | הבדלה: 18:14 (ירושלים) 

פרשת ניצבים וילך | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

חפש רב

פרשת ניצבים וילך | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

הרב אייל ורד 5
39 דקות
להתענג עם המלך - מדוע לא תוקעים בשופר בשבת? חסידות לראש השנה | הרב אייל ורד | תניא
הרב אייל ורד 5
44 דקות
"ואשפוך את נפשי" - על בקשות פרטיות והמלכת ה' בראש השנה | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
הרב אורן טרבלסי
57 דקות
תפילת חנה ושייכותה הפנימית לראש השנה | הרב אורן טרבלסי
הרב אייל ורד 5
39 דקות
ברית עולם - מדוע יש צורך בברית לפני הכניסה למשפט? ומהי הברית בין אוהבים? | הרב אייל ורד | תניא
הרב שהם גנוט
38 דקות
איך אפשר לכרות ברית של כל הדורות באחדות אחת? | הרב שהם גנוט
יורם אליהו שבת הגדול
16 דקות
הנצי"ב מוולוז'ין - לפרשת נצבים - וילך | הרב יורם אליהו
הרב שוהם גנוט
למה לקללות שבפרשת כי תבוא אין "סוף טוב"? | הרב שהם גנוט
הרב אייל ורד 5
42 דקות
הסתר אסתיר - על תשובה מכוסה וגלויה - פרשת נצבים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
הרב שוהם גנוט
אתם נצבים - לאור המהר"ל והחסידות, לרגל ח"י אלול | הרב שהם גנוט
הרב אורן טרבלסי
42 דקות
איך ניצבים לפני ה'? - לפרשת נצבים וראש השנה | הרב אורן טרבלסי
הרב שוהם גנוט
ואכל ושבע ודשן | הרב שהם גנוט
הרב ליאור לביא
63 דקות
פרשת השבוע על פי שיחותיו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל - פרשת נצבים | הרב ליאור לביא
הרב אשר בוחבוט FIX
60 דקות
מה מסתתר בעומק הביטוי "למען ספות הרוה את הצמאה"? - לפרשת נצבים | הרב אשר בוחבוט
הרב שמעון בן ציון FIX
46 דקות
ראש השנה - יום הערבות ההדדית | הרב שמעון בן ציון
יורם אליהו שבת הגדול
13 דקות
שיחות הרצי"ה לפרשת נצבים | הרב יורם אליהו
הרב אייל ורד 5
46 דקות
"להעיר את השנה, להמליך את המלך" - לפרשת נצבים וראש השנה | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
הרב שוהם גנוט
איכות לעומת כמות בעולם הזה ובעולם הבא | הרב שהם גנוט
יורם אליהו שבת הגדול
26 דקות
פרשת נצבים - הרב יורם אליהו
_DSC7003 יורם אליהו
26 דקות
'ובחרת בחיים' - שיעור מיוחד לקראת ראש השנה מאת הרב יורם אליהו
יורם אליהו שבת הגדול
25 דקות
פרשת וילך | הרב יורם אליהו
יורם אליהו שבת הגדול
44 דקות
ראש השנה משפיע קדושה לכל השנה: הרב יורם אליהו
ravlondin12345

אתם ניצבים לפני ראש השנה: הרב חגי לונדין

פרשת ניצבים היא פרשה של חיבורים: “אתם ניצבים לפני ה’ א-לוהיכם” ראשיכם זקניכם” שוטריכם – כל איש ישראל”. היכולת לחבר בין כוחות שונים ובין אנשים שונים היא באמצעות ברית – “לעברך בברית ה’ אלוהיך”. ברית היא קשר ייחודי. הקשר בין בני זוג נקרא ‘ברית נישואין'” כלומר יש בינינו קשר אינטימי”

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן