שכר לימוד תש"פ

בנות יקרות!
הננו מבקשים מכן שתשתתפנה בעלות אחזקתן והלימודים במכון אורה.
אנו עושים כל מאמץ לקיים את מכון אורה והשתתפותכן חיונית ביותר (בנות
המתקשות לשלם, אנו נתחשב במצבן ויכולות לקבל טופס בקשת הנחה).
 
להלן שכר הלימוד: